Przejdź do treści

JS / Array.prototype

join

W jaki sposób przekształcić tablicę na tekst, w którym kolejne elementy będą oddzielone od siebie określonym separatorem?

Array.prototype.join()
Array.prototype.join(separator)
Parametry:
String separator - tekst rozdzielający poszczególne elementy tablicy (domyślnie: ",")
Wartość:
String - tekstowe połączenie kolejnych elementów tablicy

Przekształca tablicę na tekst podobnie jak funkcja Array.prototype.toString, ale pozwala dodatkowo określić tekst, za pomocą którego zostaną rozdzielone kolejne elementy (dla funkcji Array.prototype.toString jest to zawsze: ",").

Przykład:

var items = [1, 2];
items.join("; ");             // "1; 2"
"[" + items.join(", ") + "]"; // "[1, 2]"

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook