Przejdź do treści

JS / Array.prototype

indexOf

Jak sprawdzić, czy w tablicy występuje określony elementy?

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome)

Array.prototype.indexOf(searchElement)
Array.prototype.indexOf(searchElement, fromIndex)
Parametry:
searchElement - poszukiwany element
Number fromIndex - początkowy indeks poszukiwań (domyślnie: 0)
Wartość:
Number - indeks pierwszego znalezionego elementu

Przeszukuje tablicę w kierunku jej końca pod kątem występowania w niej podanego elementu. Jeżeli element nie zostanie znaleziony, funkcja zwraca liczbę -1. Możliwe jest również ograniczenie zakresu poszukiwań do elementów o indeksie nie mniejszym niż podany. Jeżeli argument fromIndex jest mniejszy od zera, odliczane jest tyle elementów od końca tablicy i dalej następuje jej przeszukanie w kierunku końca.

Przypominam, że pierwszy element tablicy ma indeks 0, a więc taka wartość zwrócona przez funkcję oznacza, że poszukiwany element został znaleziony (na samym początku tablicy).

Przykład:

var items = [1, 2, 3, 1];
items.indexOf(1);      // 0
items.indexOf(1, 1);   // 3
items.indexOf(1, -3);  // 3  == items.indexOf(1, 2)
items.indexOf(1, -10); // 0  == items.indexOf(1, 0)
items.indexOf(1, 10);  // -1 == items.indexOf(1, 4)
items.indexOf(0);      // -1

★★★☆☆ 3/5 (5)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook