Przejdź do treści

CSS / Marginesy

Lewy margines wewnętrzny {padding-left}

Jak dodać lewy margines (odstęp) wewnątrz dowolnego elementu?

selektor { padding-left: rozmiar }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "rozmiar" należy podać konkretną wartość w jednostkach długości.

Przykład {padding-left}

Tekst w tej komórce tabeli jest oddalony od lewego brzegu obramowania o 2cm (padding-left: 2cm)

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook