Przejdź do treści

CSS / Marginesy

Atrybuty mieszane marginesu {margin}

Jak ustawić jednocześnie wszystkie marginesy dla dowolnego elementu: górny, prawy, dolny, lewy?

selektor { margin: wartości atrybutów }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartości atrybutów" należy podać:
 1. Jedną wartość - wtedy wszystkie marginesy będą jednakowe.

  Przykład

  To jest akapit, który ma wszystkie marginesy równe 2cm (margin: 2cm)

 2. Dwie wartości - z których pierwsza oznacza górny i dolny margines, natomiast druga - lewy i prawy.

  Przykład

  To jest akapit, który ma górny i dolny margines równy 2cm, a lewy i prawy 1cm (margin: 2cm 1cm)

 3. Trzy wartości - z których pierwsza oznacza górny margines, druga - jednocześnie lewy i prawy, a ostatnia - dolny.

  Przykład

  To jest akapit, który ma górny margines równy 2cm, lewy i prawy 1cm, a dolny 3cm (margin: 2cm 1cm 3cm)

 4. Cztery wartości - które oznaczają kolejno marginesy: górny, prawy, dolny, lewy.

  Przykład

  To jest akapit, który ma następujące marginesy: górny 2cm, prawy 5mm, dolny 3cm, lewy 1cm (margin: 2cm 5mm 3cm 1cm)

We wszystkich przypadkach wartości należy podać, korzystając z jednostek długości.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook