Przejdź do treści

CSS / Marginesy

Atrybuty mieszane marginesu wewnętrznego {PADDING}

Jak ustawić jednocześnie wszystkie marginesy wewnątrz dowolnego elementu (odstępy): górny, prawy, dolny, lewy?

selektor { padding: wartości atrybutów }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast zasady wpisywania "wartości atrybutów" są takie same jak przy atrybutach mieszanych zwykłego marginesu.

Pozwala wprowadzić jednocześnie kilka wartości marginesów wewnętrznych. Możliwe jest przy tym podanie:

  • jednej wartości - dla wszystkich marginesów wewnętrznych naraz
  • dwóch wartości - osobno kolejno dla marginesów: pionowych i poziomych
  • trzech wartości - pierwsza określa górny margines wewnętrzny, druga - jednocześnie oba poziome (lewy i prawy), a ostatnia - dolny
  • czterech wartości - osobno dla kolejnych marginesów (górny prawy dolny lewy)

Przykład:

Tekst w tej komórce tabeli jest oddalony od wszystkich brzegów obramowania o 1cm (padding: 1cm)

Tekst w tej komórce tabeli jest oddalony od górnego i dolnego brzegu obramowania o 2cm, a od lewego i prawego - o 1cm (padding: 2cm 1cm)

Tekst w tej komórce tabeli jest oddalony od górnego brzegu obramowania o 2cm, od lewego i prawego - o 1cm, a od dolnego - o 3cm (padding: 2cm 1cm 3cm)

Tekst w tej komórce tabeli ma następujące marginesy wewnętrzne: górny 2cm, prawy 5mm, dolny 3cm, lewy 1cm (padding: 2cm 5mm 3cm 1cm)

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook