Przejdź do treści

CSS / Obramowanie

Atrybuty mieszane obrysu {OUTLINE}

Jak ustawić szerokość (grubość), styl i kolor obrysu dowolnego elementu?

selektor { outline: wartości atrybutów }
Selektorem może być dowolny znacznik, np.: p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartości atrybutów" należy wpisać kolejne wartości (oddzielone spacjami) jakie mają przyjąć atrybuty obrysu.

Polecenie pozwala podać kilka atrybutów obrysu w jednej komendzie (podobnie jak przy obramowaniu).

UWAGA! Polecenie nie jest interpretowane przez MSIE 7.0. W MSIE 8.0 wszystko jest w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance.

Przykład:

outline: medium solid blue

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook