Przejdź do treści

CSS / Układ elastyczny

Marginesy automatyczne

Jak elastycznie dopasować margines elementu, tak aby wypełnił wolną przestrzeń?

(CSS 3 - interpretuje Internet Explorer 10, Firefox, Opera 12, Chrome)

selektor { margin-top: auto }
selektor { margin-right: auto }
selektor { margin-bottom: auto }
selektor { margin-left: auto }
selektor { margin: auto }
Selektorem mogą być dzieci kontenera elastycznego.

Ustawiając wybrany margines na wartość automatyczną sprawimy, że wypełni on wolną przestrzeń pozostałą w kontenerze. Dzięki temu w bardzo prosty sposób możemy ustawić kilka bloków w jednej linii - część przy lewej krawędzi, a niektóre przy prawej.

Przykład:

blok 1
blok 2
blok 3
margin-left: auto

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook