Przejdź do treści

CSS / Marginesy

Górny margines wewnętrzny {padding-top}

Jak dodać górny margines (odstęp) wewnątrz dowolnego elementu?

selektor { padding-top: rozmiar }
Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "rozmiar" należy podać konkretną wartość w jednostkach długości.

Polecenie to pozwala zdefiniować dodatkowy wewnętrzny odstęp pomiędzy elementami, np. tekstem i obramowaniem tabeli (co nie byłoby możliwe poprzez ustalenie marginesu - margin). Jest przydatne np. w połączeniu z tłem pod tekstem, obramowaniem, czy też tabelami.

W przeglądarce Opera każda strona posiada domyślnie ustalone niezerowe marginesy wewnętrzne. Jeżeli chcemy je zlikwidować, należy do selektora BODY przypisać następujący styl:
body { padding: 0 }

Przykład {padding-top}

Tekst w tej komórce tabeli jest oddalony od górnego brzegu obramowania o 1cm (padding-top: 1cm)

Rzeczywiście w wielu przypadkach, praktycznie nie można ich odróżnić, np.:

Dla tego akapitu został określony margines wewnętrzny po lewej stronie, który wygląda tak samo, jak zwykły margines (margin).

Aby zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy zwykłym a wewnętrznym marginesem, spójrz na poniższy przykład:

Po wpisaniu:
<p style="background-color: silver; margin: 1cm; padding: 5mm">...</p>
Otrzymamy:

To jest akapit z określonym marginesem zewnętrznym - 1cm (to ta odległość między brzegami strony (także sąsiadującymi elementami) a zewnętrznymi krawędziami szarego prostokąta). Natomiast margines wewnętrzny wynosi 5mm (to ta odległość między krawędziami szarego prostokąta a tekstem, który właśnie czytasz). Margines zewnętrzny leży na zewnątrz elementu (na zewnątrz szarego prostokąta), a margines wewnętrzny - wewnątrz.

To jest analogiczny przykład, ale z użyciem obramowania.

Dla porównania - to jest akapit z tłem, ale bez określenia marginesu wewnętrznego. Dlatego właśnie nie istnieje tutaj odstęp między szarym prostokątem a tekstem, który właśnie czytasz.

A to jest zwykły akapit z tłem, bez określenia jakichkolwiek marginesów. Dlatego jego szerokość wynosi tyle co zwykłego tekstu, a także wewnątrz elementu (prostokąta) nie ma żadnego odstępu.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook