Przejdź do treści

CSS / Tabele

Podpis tabeli {caption-side}

W jaki sposób ustalić położenie podpisu (tytułu) tabeli?

selektor { caption-side: ustawienie }
Selektorem może być element CAPTION [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "ustawienie" należy podać:
  • top - podpis na powyżej tabeli
  • bottom - poniżej tabeli
  • left - (wycofano w CSS 2.1) po lewej (interpretuje Opera 6)
  • right - (wycofano w CSS 2.1) po prawej

Określa ustawienie podpisu tabeli (znacznik <caption>...</caption>).

UWAGA! Polecenie nie interpretuje MSIE 7.0. W MSIE 8.0 wszystko jest w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance.

Przykład {caption-side}

caption-side: top
komórka1komórka2
komórka3komórka4


caption-side: bottom
komórka1komórka2
komórka3komórka4


caption-side: left
komórka1komórka2
komórka3komórka4


caption-side: right
komórka1komórka2
komórka3komórka4

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook