Przejdź do treści

Tabele - CSS

Podpis tabeli {caption-side}

W jaki sposób ustalić położenie podpisu (tytułu) tabeli?

selektor { caption-side: ustawienie }
Selektorem może być element CAPTION [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "ustawienie" należy podać:
  • top - podpis na powyżej tabeli
  • bottom - poniżej tabeli
  • left - (wycofano w CSS 2.1) po lewej (interpretuje Opera 6)
  • right - (wycofano w CSS 2.1) po prawej

Określa ustawienie podpisu tabeli (znacznik <caption>...</caption>).

Przy dodawaniu podpisu tabeli możesz skorzystać ze specjalnego generatora zamieszczonego tutaj.

Przykład {caption-side}

caption-side: top
komórka1komórka2
komórka3komórka4


caption-side: bottom
komórka1komórka2
komórka3komórka4


caption-side: left
komórka1komórka2
komórka3komórka4


caption-side: right
komórka1komórka2
komórka3komórka4

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook