Przejdź do treści

CSS / Tabele

Rozmiary tabeli {width, height}

Jak zmieniać rozmiary elementów tabeli: wierszy, kolumn, komórek?

Do tabel (<table>...</table>), ich komórek (<td>...</td>), wierszy (<tr>...</tr>) oraz kolumn (<colgroup>...</colgroup>) można stosować parametry dotyczące szerokości i wysokości. Odnośnie komórek oraz całej tabeli można ustawić zarówno ich szerokość jak i wysokość. Natomiast dla wiersza możliwe jest określenie tylko wysokości, ponieważ szerokość jest jednocześnie szerokością tabeli. Podobnie dla kolumny można ustalić jedynie jej szerokość, bo wysokość jest wysokością tabeli.

Przykład {width, height}

<table style="width: 80%; height: 15em">
komórka1komórka2
komórka3komórka4


komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8<td style="width: 20em; height: 10em">


Nie można ustawić szerokości wiersza...
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
<tr style="height: 10em">


Nie można ustawić wysokości kolumny...
<colgroup style="width: 20em">komórka1komórka2
komórka3komórka4
komórka5komórka6

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook