Przejdź do treści

CSS / Tabele

Powtórka

Sprawdź, czy pamiętasz, za co odpowiadają poniższe fragmenty kodu źródłowego CSS. W razie wątpliwości kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną grupą przykładów.

W jaki sposób ustalić położenie podpisu (tytułu) tabeli?

selektor { caption-side: ustawienie }

Zobacz więcej...

W jaki sposób przeglądarka oblicza rozmiary poszczególnych komórek tabeli? W jaki sposób wyświetlić tabelę bardzo wydajnym algorytmem?

selektor { table-layout: rozplanowanie }

Zobacz więcej...

Jak dodać efektowne obramowanie tabeli i jej komórek? Jak wprowadzić nowy, estetyczny model obramowania w tabeli za pomocą pojedynczych linii?

selektor { border-collapse: model }

Zobacz więcej...

Jak zmienić odstępy pomiędzy sąsiednimi komórkami tabeli? Jak ustawić pionowy odstęp inny niż poziomy?

selektor { border-spacing: odstęp }

Zobacz więcej...

Co zrobić, aby wokół pustych komórek tabeli wyświetlało się obramowanie?

selektor { empty-cells: sposób }

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook