Przejdź do treści

Tabele - CSS

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz wykaz najczęściej zadawanych pytań z tego rozdziału wraz ze zwięzłymi odpowiedziami i gotowymi do użycia przykładami kodu CSS. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną odpowiedzią.

Jak dodać efektowne obramowanie tabeli i jej komórek? Jak wprowadzić nowy, estetyczny model obramowania w tabeli za pomocą pojedynczych linii?

Jak dodać obramowanie do tabeli CSS?

Aby dodać obramowanie do tabeli w CSS, użyj właściwości border na selektorze tabeli lub jej komórek. Na przykład, aby dodać obramowanie do wszystkich komórek tabeli: table { border: 1px solid black }. Możesz dostosować grubość, kolor i styl obramowania według własnych preferencji.

Zobacz więcej...

Co robi "border-collapse"?

W CSS, właściwość border-collapse jest używana do określenia, czy obramowania komórek w tabeli mają się stykać, czy zachować odstęp między sobą. Wartość collapse powoduje, że obramowania komórek są zlepione razem, eliminując odstępy między nimi, podczas gdy wartość separate zachowuje odstępy między obramowaniami komórek.

Zobacz więcej...

Jak zmieniać rozmiary elementów tabeli: wierszy, kolumn, komórek?

Jak ustawić szerokość tabeli?

Aby ustawić szerokość tabeli w CSS, można użyć właściwości width i przypisać jej odpowiednią wartość, na przykład: "width: 500px" lub "width: 50%" w zależności od preferencji.

Zobacz więcej...

Jak dopasować tabelę do marginesów?

Aby uzyskać efekt autodopasowania rozmiaru tabeli do okna, który jest znany z programu Microsoft Word, można ustawić szerokość tabeli na 100% za pomocą właściwości width, co spowoduje, że tabela zajmie całą dostępna przestrzeń w poziomie, a kolumny dopasują się proporcjonalnie do zawartości. Przykład: <table style="width: 100%">...</table>.

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook