Przejdź do treści

HTML / Tabele

Tytuł tabeli <CAPTION>

Jak wstawić tytuł (podpis) tabeli?

<table>
<caption>Tu podaj tytuł</caption>
(...)
</table>

Polecenie to stwarza Ci możliwość nadania tytułu w formie nagłówka nad bądź podpisu pod tabelą. który może być umiejscowiony na górze (domyślnie) lub na dole tabeli.

Element CAPTION musi się znajdować zaraz po znaczniku TABLE i nie może zawierać żadnych elementów blokowych!

Przykład:

To jest tytuł tabeli
komórka1komórka2
komórka3komórka4

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook