Przejdź do treści

CSS / Tabele

Odstępy między komórkami tabeli {border-spacing}

Jak zmienić odstępy pomiędzy sąsiednimi komórkami tabeli? Jak ustawić pionowy odstęp inny niż poziomy?

selektor { border-spacing: odstęp }
Selektorem może być element TABLE [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "odstęp" należy podać wartość, korzystając z jednostek długości. Przy czy możliwe jest podanie:
  • jednej wartości określającej wszystkie odstępy
  • dwóch wartości (rozdzielonych spacją) określających kolejno poziomy oraz pionowy odstęp

Ustala poziomy i pionowy odstęp między komórkami.

UWAGA! Polecenie nie interpretuje MSIE 7.0. W MSIE 8.0 wszystko jest w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance.

Przykład {border-spacing}

border-spacing: 5mm
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9


border-spacing: 5mm 2mm
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook