Przejdź do treści

CSS / Definicje

Użytkownik

Definicje CSS: użytkownik (user).

(user) Użytkownik jest osobą, która oddziałuje wzajemnie z pośrednikiem użytkownika (user agent) w celu obejrzenia (usłyszenia) treści zawartej w dokumencie, ewentualnie używa dokumentu i związanego arkusza stylów. Użytkownik może dostarczyć osobisty arkusz stylów, który zawiera jego osobiste preferencje.

Facebook