Przejdź do treści

Definicje - CSS

Zawartość

Definicje CSS: zawartość (content)

(content) Zawartość (treść) związana z elementem w dokumencie źródłowym. Nie wszystkie elementy mają zawartość - w takim wypadku są nazywane pustymi (empty). Zawartością elementu może być tekst jak również pewna liczba podelementów, wtedy element nazywany jest rodzicem (parent) tych podelementów.

Facebook