Przejdź do treści

HTML / Znaki specjalne

Międzynarodowe

NumerNazwaOpisObjaśnienieWygląd
""Quotation mark (APL quote)Znak cudzysłowu"
&&AmpersandAmpersand (znak and)&
&#60;&lt;Less-than signZnak mniejszości<
&#62;&gt;Greater-than signZnak większości>
&#338;&OElig;Latin capital ligature "OE"Łacińskie wielkie połączenie "OE"Œ
&#339;&oelig;Latin small ligature "oe"Łacińskie małe połączenie "oe"œ
&#352;&Scaron;Latin capital letter "S" with caronŁacińska wielka litera "S" z odwróconym "daszkiem"Š
&#353;&scaron;Latin small letter "s" with caronŁacińska mała litera "s" z odwróconym "daszkiem"š
&#376;&Yuml;Latin capital letter "Y" with diaeresis (umlaut)Łacińska wielka litera "Y" z diereząŸ
&#710;&circ;Modifier letter circumflex accent"Daszek"ˆ
&#732;&tilde;Small tildeMała tylda˜
&#8194;&ensp;En spacePowiększona spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8195;&emsp;Em spaceUwydatniona spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8201;&thinsp;Thin space"Cienka" spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8204;&zwnj;Zero width non-joinerPionowa linia
&#8205;&zwj;Zero width joinerPionowa linia z łącznikiem
&#8206;&lrm;Left-to-right markZnak "lewa do prawej"
&#8207;&rlm;Right-to-left markZnak "prawy do lewego"
&#8211;&ndash;En dashPowiększony myślnik
&#8212;&mdash;Em dashUwydatniony myślnik
&#8216;&lsquo;Left single quotation markLewy pojedynczy znak cudzysłowu
&#8217;&rsquo;Right single quotation markPrawy pojedynczy znak cudzysłowu
&#8218;&sbquo;Single low-9 quotation markPojedynczy "niski" znak cudzysłowu
&#8220;&ldquo;Left double quotation markLewy podwójny znak cudzysłowu
&#8221;&rdquo;Right double quotation markPrawy podwójny znak cudzysłowu
&#8222;&bdquo;Double low-9 quotation markPodwójny "niski" znak cudzysłowu
&#8224;&dagger;DaggerKrzyżyk
&#8225;&Dagger;Double daggerPodwójny krzyżyk
&#8240;&permil;Per mille signZnak promila
&#8249;&lsaquo;Single left-pointing angle quotation markPojedynczy lewy znak cudzysłowu ostrokątnego
&#8250;&rsaquo;Single right-pointing angle quotation markPojedynczy prawy znak cudzysłowu ostrokątnego
&#8364;&euro;Euro signZnak euro

Źródło: Character entity references in HTML 4

Facebook