Przejdź do treści

HTML / Znaki specjalne HTML

Symbole

W tabeli poniżej znajdziesz listę symboli tekstowych - np. używanych we wzorach matematycznych. Więcej znaków specjalnych przedstawiających różne symbole w postaci ikon piktogramów znajdziesz w rozdziale: Emotikony (emoji). Na przykład: 😀 👋 🐵 🍇 🌍 🎃 👓 🏧 🏁 i wiele więcej.

NumerNazwaOpisObjaśnienieWygląd
ƒƒLatin small "f" with hook (function, florin)Łacińskie małe "f" z "haczykiem" (funkcja, floren)ƒ
Litery greckie
ΑΑGreek capital letter "alpha"Grecka wielka litera "alfa"Α
ΒΒGreek capital letter "beta"Grecka wielka litera "beta"Β
ΓΓGreek capital letter "gamma"Grecka wielka litera "gamma"Γ
ΔΔGreek capital letter "delta"Grecka wielka litera "delta"Δ
ΕΕGreek capital letter "epsilon"Grecka wielka litera "epsilon"Ε
ΖΖGreek capital letter "zeta"Grecka wielka litera "dzeta"Ζ
ΗΗGreek capital letter "eta"Grecka wielka litera "eta"Η
ΘΘGreek capital letter "theta"Grecka wielka litera "theta"Θ
ΙΙGreek capital letter "iota"Grecka wielka litera "jota"Ι
ΚΚGreek capital letter "kappa"Grecka wielka litera "kappa"Κ
ΛΛGreek capital letter "lambda"Grecka wielka litera "lambda"Λ
ΜΜGreek capital letter "mu"Grecka wielka litera "mi"Μ
ΝΝGreek capital letter "nu"Grecka wielka litera "ni"Ν
ΞΞGreek capital letter "xi"Grecka wielka litera "ksi"Ξ
ΟΟGreek capital letter "omicron"Grecka wielka litera "omikron"Ο
ΠΠGreek capital letter "pi"Grecka wielka litera "pi"Π
ΡΡGreek capital letter "rho"Grecka wielka litera "ro"Ρ
ΣΣGreek capital letter "sigma"Grecka wielka litera "sigma"Σ
ΤΤGreek capital letter "tau"Grecka wielka litera "tau"Τ
ΥΥGreek capital letter "upsilon"Grecka wielka litera "ypsilon"Υ
ΦΦGreek capital letter "phi"Grecka wielka litera "fi"Φ
ΧΧGreek capital letter "chi"Grecka wielka litera "chi"Χ
ΨΨGreek capital letter "psi"Grecka wielka litera "psi"Ψ
ΩΩGreek capital letter "omega"Grecka wielka litera "omega"Ω
ααGreek small letter "alpha"Grecka mała litera "alfa"α
ββGreek small letter "beta"Grecka mała litera "beta"β
γγGreek small letter "gamma"Grecka mała litera "gamma"γ
δδGreek small letter "delta"Grecka mała litera "delta"δ
εεGreek small letter "epsilon"Grecka mała litera "epsilon"ε
ζζGreek small letter "zeta"Grecka mała litera "dzeta"ζ
ηηGreek small letter "eta"Grecka mała litera "eta"η
θθGreek small letter "theta"Grecka mała litera "theta"θ
ιιGreek small letter "iota"Grecka mała litera "jota"ι
κκGreek small letter "kappa"Grecka mała litera "kappa"κ
λλGreek small letter "lambda"Grecka mała litera "lambda"λ
μμGreek small letter "mu"Grecka mała litera "mi"μ
ννGreek small letter "nu"Grecka mała litera "ni"ν
ξξGreek small letter "xi"Grecka mała litera "ksi"ξ
οοGreek small letter "omicron"Grecka mała litera "omikron"ο
ππGreek small letter "pi"Grecka mała litera "pi"π
ρρGreek small letter "rho"Grecka mała litera "ro"ρ
ςςGreek small letter "final sigma"Grecka mała litera "końcowa sigma"ς
σσGreek small letter "sigma"Grecka mała litera "sigma"σ
ττGreek small letter "tau"Grecka mała litera "tau"τ
υυGreek small letter "upsilon"Grecka mała litera "ypsilon"υ
φφGreek small letter "phi"Grecka mała litera "fi"φ
χχGreek small letter "chi"Grecka mała litera "chi"χ
ψψGreek small letter "psi"Grecka mała litera "psi"ψ
ωωGreek small letter "omega"Grecka mała litera "omega"ω
ϑϑGreek small letter "theta symbol"Grecka mała litera "theta symbol" (w IE6 tylko czcionka Unicode)ϑ
ϒϒGreek "upsilon" with hook symbolGrecka litera "ypsilon" z symbolem "haczyka" (w IE6 tylko czcionka Unicode)ϒ
ϖϖGreek "pi" symbolGrecki "pi" symbolϖ
Interpunkcja
••Bullet (black small circle)Małe czarne koło
……Horizontal ellipsis (three dot leader)Poziome elipsy (wielokropek)
′′Prime (minutes, feet)Prim (minuty, stopy)
″″Double prime (seconds, inches)Bis (sekundy, cale)
‾‾Overline (spacing overscore)"Nadkreślenie"
⁄⁄Fraction slashKreska ułamkowa
Literowe
℘℘Script capital "P" (power set, Weierstrass "p")Weierstrass "p" (w IE6 tylko czcionka Unicode)
ℑℑBlackletter capital "I" (imaginary part)Część urojona liczby zespolonej (w IE6 tylko czcionka Unicode)
ℜℜBlackletter capital "R" (real part symbol)Część rzeczywista liczby zespolonej (w IE6 tylko czcionka Unicode)
™™Trade mark signZnak handlowy
ℵℵAlef symbol (first transfinite cardinal)Symbol alef (w IE6 tylko czcionka Unicode)
Strzałki
←←Leftwards arrowStrzałka w lewo
↑↑Upwards arrowStrzałka w górę
→→Rghtwards arrowStrzałka w prawo
↓↓Downwards arrowStrzałka w dół
↔↔Left right arrow (horizontal)Strzałka lewo-prawo
↵↵Downwards arrow with corner leftwards (carriage return)Strzałka w dół z rogiem w lewo (powrót karetki) (w IE6 tylko czcionka Unicode)
⇐⇐Leftwards double arrowPodwójna strzałka w lewo (w IE6 tylko czcionka Unicode)
⇑⇑Upwards double arrowPodwójna strzałka w górę (w IE6 tylko czcionka Unicode)
⇒⇒Rightwards double arrowPodwójna strzałka w prawo (nie interpretuje IE6)
⇓⇓Downwards double arrowPodwójna strzałka w dół (w IE6 tylko czcionka Unicode)
⇔⇔Left right double arrow (horizontal)Podwójna strzałka lewo-prawo (nie interpretuje IE6)
Matematyczne
∀∀For allDla wszystkich... (nie interpretuje IE6)
∂∂Partial differentialPochodna cząstkowa
∃∃There existsIstnieje... (nie interpretuje IE6)
∅∅Empty set (null set, diameter)Zbiór pusty (w IE6 tylko czcionka Unicode)
∇∇Nabla (backward difference)Operator Nabla (nie interpretuje IE6)
∈∈Element of...należy do... (nie interpretuje IE6)
∉∉Not an element of...nie należy do... (w IE6 tylko czcionka Unicode)
∋∋contains as member...zawiera się w... (nie interpretuje IE6)
∏∏n-ary product = product signZnak mnożenia n-elementów ciągu
∑∑n-ary sumationZnak sumowania n-elementów ciągu
−−Minus signZnak minus
∗∗Asterisk operatorOperator gwiazdka (w IE6 tylko czcionka Unicode)
√√Square root (radical sign)Pierwiastek kwadratowy
∝∝Proportional to...proporcjonalne do... (nie interpretuje IE6)
∞∞InfinityNieskończoność
∠∠AngleKąt (nie interpretuje IE6)
∧∧Logical and (wedge)Operator logiczny i  (nie interpretuje IE6)
∨∨Logical or (vee)Operator logiczny lub  (nie interpretuje IE6)
∩∩Intersection (cap)Część wspólna (iloczyn) zbiorów
∪∪Union (cup)Połączenie (suma) zbiorów (nie interpretuje IE6)
∫∫IntegralCałka
∴∴Therefore...z tego wynika... (dlatego) (nie interpretuje IE6)
∼∼Tilde operator (varies with, similar to)...podobny do...  (operator tylda) (nie interpretuje IE6)
≅≅Approximately equal to...w przybliżeniu równe...  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
≈≈Almost equal to (asymptotic to)...prawie równe...
≠≠Not equal to...różne od...
≡≡Identical to...równe tożsamościowo... (identyczne)
≤≤Less-than or equal to...mniejsze lub równe...
≥≥Greater-than or equal to...większe lub równe...
⊂⊂Subset of...jest podzbiorem...  (nie interpretuje IE6)
⊃⊃Superset of...jest zbiorem nadrzędnym dla...  (nie interpretuje IE6)
⊄⊄Not a subset of...nie jest podzbiorem...  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
⊆⊆Subset of or equal to...jest podzbiorem lub jest równy...  (nie interpretuje IE6)
⊇⊇Superset of or equal to...jest zbiorem nadrzędnym lub jest równy...  (nie interpretuje IE6)
⊕⊕Circled plus (direct sum)Plus w kółku (bezpośrednia suma) (nie interpretuje IE6)
⊗⊗Circled times (vector product)Iloczyn wektorowy (w IE6 tylko czcionka Unicode)
⊥⊥Up tack (orthogonal to, perpendicular)...jest prostopadły do...  (nie interpretuje IE6)
⋅⋅Dot operatorOperator kropka  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
⌈⌈Left ceiling (apl upstile)Liczba całkowita, która jest większa lub równa z lewej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
⌉⌉Right ceilingLiczba całkowita, która jest większa lub równa z prawej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
⌊⌊Left floor (apl downstile)Liczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z lewej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
⌋⌋Right floorLiczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z prawej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
〈⟨Left-pointing angle bracket (bra)Lewy ostrokątny nawias (nie interpretuje IE6 ani Opera 7.5)
〉⟩Right-pointing angle bracket (ket)Prawy ostrokątny nawias (nie interpretuje IE6 ani Opera 7.5)
Geometryczne
◊◊LozengeRomb
♠♠Black spade suitSymbol pik
♣♣Black club suit (shamrock)Symbol trefl (koniczyna)
♥♥Black heart suit (valentine)Symbol kier (serce)
♦♦Black diamond suitSymbol karo

Źródło: Character entity references in HTML 4

Facebook