Przejdź do treści

HTML / I co dalej...

Modyfikacja

W jaki sposób zaktualizować swoją stronę WWW?

Jeśli Twoja strona została już wprowadzona na serwer, z pewnością będziesz ją chciał modyfikować. Aby to zrobić w programie Total Commander nie trzeba powtarzać całej procedury. Kliknij na pasku narzędzi ikonę FTP. W otwartym oknie: Połącz z serwerem FTP powinna widnieć nazwa sesji Twojego połączenia z serwerem (którą wprowadziłeś w polu nr 2). Teraz wystarczy wybrać ją myszką, a następnie kliknąć przycisk Połącz (pole nr 6) lub po prostu podwójnie kliknąć myszką na nazwę sesji. Nastąpi połączenie, z takimi samymi parametrami, jakie zostały wprowadzone podczas pierwszego połączenia (jeśli nie wprowadzono hasła, wyświetli się teraz okno dialogowe, w którym należy je wpisać).

Po nawiązaniu połączenia możesz dowolnie modyfikować strony, znajdujące się na Twoim koncie. Nie ma oczywiście sensu kopiować ponownie wszystkich plików. Wystarczy przenieść tylko te, które zostały od ostatniego razu zmienione lub dodane.

Po dokonaniu wszystkich modyfikacji, należy rozłączyć połączenie (przycisk na pasku narzędzi: Rozłącz (7).

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook