Przejdź do treści

Odsyłacze - HTML

Odsyłacz FTP <a ftp>

Jak zrobić bezpośredni odsyłacz do pliku na serwerze FTP?

Odsyłacz FTP <a ftp>

<a href="ftp://ftp.adres">opis</a>

Protokół FTP (File Transfer Protocol - Protokół Transmisji Plików) służy do pobierania i wysyłania plików z/do specjalnych serwerów. Możliwe jest zabezpieczenie połączenia hasłem dostępu lub udostępnienie plików wszystkim użytkownikom - tzw. logowanie anonymous (adres e-mail jako nazwa użytkownika).

Aby zrealizować na stronie dział "download" - tzn. możliwość pobierania plików przez czytelników - należy się posłużyć odsyłaczem do podstrony.

Przykład <a ftp>

ftp://sunsite.icm.edu.pl/pub/

Z podaniem użytkownika (login)

<a href="ftp://użytkownik@ftp.adres">opis</a>

Jeżeli do zalogowania wymagane jest hasło, aplikacja FTP poprosi o jego wprowadzanie.

Z podaniem użytkownika (login) i hasła

<a href="ftp://użytkownik:hasło@ftp.adres">opis</a>
UWAGA!
To jest BARDZO ważne - przeczytaj dokładnie!

Podanie hasła jest zwykle równoznaczne z oddaniem pełnego dostępu (do odczytu i zapisu - w tym kasowania plików) każdemu użytkownikowi, który kliknie na podany link! Dlatego tego typu odnośników nie powinno się stosować. Zwłaszcza nie stosuj ich podając adres konta FTP, na którym znajduje się Twoja strona WWW!

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook