Przejdź do treści

HTML / Tabele

Zagnieżdżanie tabel

Jak stworzyć tabelę podrzędną?

<table>
<tr>
	<td>
		<table>
		<tr>
			<td>...</td>
		</tr>
		</table>
	</td>
</tr>
</table>
gdzie kolorem czerwonym zaznaczono tabelę główną (nadrzędną), a kolorem zielonym tabelę wewnętrzną (podrzędną). Możliwe jest oczywiście dalsze zagnieżdżanie.

Dzięki konstrukcji zagnieżdżania tabel, możliwe jest zbudowanie wielu tabel "jedna w drugiej". Tabele wewnętrzne znajdują się w komórkach tabeli zewnętrznej.

Zauważ, że w składni polecenia powyżej, tabela podrzędna jest bardziej wcięta (przesunięta w prawo) niż nadrzędna. Nie jest to konieczne, ale bardzo ułatwia tworzenie i czytanie kodu, dlatego polecam używanie takiego sposobu wpisywania.

Przykład:

komórka1Akomórka1B
komórka1Ckomórka1D
komórka2
komórka3komórka4

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook