Przejdź do treści

HTML / Tabele

Struktura tabeli <TABLE, TR, TD>

Jak wstawić tabelkę na stronę WWW?

<table>
<tr>
	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
<tr>
	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
</table>
Jest to najprostsza tabela, gdzie:
<table>...</table>
jest znacznikiem tabeli
<tr>...</tr>
jest znacznikiem wiersza
<td>...</td>
jest znacznikiem pojedynczej komórki
W miejsce kropek należy wpisać treść poszczególnych komórek tabeli.

Powyższe polecenia tworzą tabelę, złożoną z dwóch kolumn i dwóch wierszy (razem cztery komórki). Jeśli to konieczne, możliwe jest dodanie nowych kolumn (poprzez wpisanie dodatkowych znaczników <td>...</td>) lub wierszy (znaczniki <tr>...</tr>). Należy przy tym zauważyć, że komórki tabeli (<td>...</td>) znajdują się wewnątrz znacznków wierszy (<tr>...</tr>)! Liczba komórek w każdym wierszu powinna być taka sama.

Zwracam uwagę, że w obrębie tabeli tekst i inne elementy można wstawiać tylko wewnątrz znaczników komórek i ewentualnie tytułu tabeli, a nie poza nimi! Poza obrębem tych znaczników można umieszczać tylko ściśle określone elementy, które zostaną szczegółowo opisane w tym rozdziale. Zatem poniższy kod będzie nieprawidłowy:

<table>
Tabela...
<tr>
	<b><td>...</td></b>	<td>...</td>
</tr>
<br>
<tr>
	<b><td>...</td>	<td>...</td></b>
</tr>
<br>
</table>

Edytory HTML posiadają często specjalny generator tabel, który może ułatwić i znacznie przyspieszyć pracę. Niestety edytory tekstowe zwykle nie pozwalają na powtórną edycję kodu, tzn. raz wstawioną tabelę, można modyfikować już tylko ręcznie. Wady tej nie posiadają edytory graficzne (np.: FrontPage).

Przykład:

Po wpisaniu:

<table>
<tr>
	<td>komórka1</td>	<td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka3</td>	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Otrzymamy:

komórka1komórka2
komórka3komórka4

Jak widać, taka tabela nie ma obramowania, dlatego jest mało czytelna. O tym, jak dodać obramowanie do tabeli, możesz przeczytać w sekcji CSS.

Dla większej czytelności kodu można umieścić każdy znacznik <td> w nowej linii. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku dość obszernej treści w komórkach. Powyższa tabela jest równoznacza z:

<table>
<tr>
	<td>komórka1</td>
	<td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka3</td>
	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Oczywiście wcięcia w tekście nie są obowiązkowe, ale zwiększają przejrzystość kodu. Dzięki takiemu sposobowi zapisu, tworzenie i modyfikacja tabeli może przebiegać dużo sprawniej. Na tej stronie w większości została użyta pierwsza metoda wpisywania znaczników, w Internecie najczęściej spotyka się drugą z ewentualnymi dodatkowymi wcięciami przez znacznikami <tr> i </tr>. Możesz oczywiście opracować również własną metodę. Wybierz tą, która najbardziej Ci odpowiada i stosuj ją konsekwentnie.


Rozmiar i wielkość czcionki (oraz jej rodzaj w Netscape 6) zdefiniowane poza tabelą mogą nie mieć wpływu na tekst wewnątrz niej!

Aby to zmienić, należy zdefiniować w każdej komórce osobno rozmiar czcionki. Jednak lepszym rozwiązaniem jest wstawienie w nagłówku dokumentu:

<style>
td { font-size: wielkośćpx; color: kolor; font-family: rodzaj }
</style>
wielkość
Rozmiar tekstu w tabeli podany w pikselach
kolor
Barwa czcionki
rodzaj
Wybrany krój czcionki (potrzebne w Netscape 6)

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook