Przejdź do treści

HTML / Tabele

Łączenie komórek tabeli <td colspan rowspan>

W jaki sposób połączyć kilka komórek tabeli w jedną dużą?

 1. Poziome łączenie komórek
  <table>
  <tr>
  	<td colspan="x">...</td>
  </tr>
  </table>
  gdzie "x" oznacza liczbę komórek do połączenia w poziomie.
 2. Pionowe łączenie komórek
  <table>
  <tr>
  	<td rowspan="y">...</td>
  </tr>
  </table>
  gdzie "y" oznacza liczbę komórek do połączenia w pionie.

Polecenie to pozwala na poziome lub pionowe łączenie komórek w tabeli, dzięki czemu jedna komórka (połączona) może się rozciągać na kilka komórek pojedynczych.

Tabela z połączonymi komórkami zawiera mniej znaczników <td>...</td>, ponieważ komórka połączona rozciąga się na kilka zwykłych pojedynczych komórek, tym samym eliminując je. Każdy atrybut colspan="x" lub rowspan="y" eleminuje n-1 komórek pojedynczych (w przyległych kolumnach lub wierszach).

Przykład <td colspan rowspan>

Poziome łączenie komórek:
Dla pierwszej komórki <td colspan="2">
(druga komórka nie istnieje, ponieważ została połączona z pierwszą)

komórka1+2
komórka3komórka4

Aby otrzymać powyższą tabelę, należy wpisać:

<table>
<tr>
	<td colspan="2">komórka1+2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka3</td> <td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Pionowe łączenie komórek:
Dla pierwszej komórki <td rowspan="2">
(trzecia komórka nie istnieje, ponieważ została połączona z pierwszą)

komórka1+3komórka2
komórka4

Aby otrzymać powyższą tabelę, należy wpisać:

<table>
<tr>
	<td rowspan="2">komórka1+3</td> <td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook