Przejdź do treści

Tabele - HTML

W tym rozdziale dowiesz się...

Tworzenie tabel na stronach WWW.

Struktura tabeli <table, tr, td>

Jak wstawić tabelkę na stronę WWW?

<table>
<tr>
	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
<tr>
	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
</table>
Jest to najprostsza tabela, gdzie:
<table>...</table>
jest znacznikiem tabeli
<tr>...</tr>
jest znacznikiem wiersza
<td>...</td>
jest znacznikiem pojedynczej komórki
W miejsce kropek należy wpisać treść poszczególnych komórek tabeli.

Powyższe polecenia tworzą tabelę, złożoną z dwóch kolumn i dwóch wierszy (razem cztery komórki). Jeśli to konieczne, możliwe jest dodanie nowych kolumn (poprzez wpisanie dodatkowych znaczników <td>...</td>) lub wierszy (znaczniki <tr>...</tr>). Należy przy tym zauważyć, że komórki tabeli (<td>...</td>) znajdują się wewnątrz znacznków wierszy (<tr>...</tr>)! Liczba komórek w każdym wierszu powinna być taka sama.

Zwracam uwagę, że w obrębie tabeli tekst i inne elementy można wstawiać tylko wewnątrz znaczników komórek i ewentualnie tytułu tabeli, a nie poza nimi! Poza obrębem tych znaczników można umieszczać tylko ściśle określone elementy, które zostaną szczegółowo opisane w tym rozdziale. Zatem poniższy kod będzie nieprawidłowy:

<table>
Tabela...
<tr>
	<b><td>...</td></b>	<td>...</td>
</tr>
<br>
<tr>
	<b><td>...</td>	<td>...</td></b>
</tr>
<br>
</table>

Edytory HTML posiadają często specjalny generator tabel, który może ułatwić i znacznie przyspieszyć pracę. Niestety edytory tekstowe zwykle nie pozwalają na powtórną edycję kodu, tzn. raz wstawioną tabelę, można modyfikować już tylko ręcznie. Wady tej nie posiadają edytory graficzne.

Potrzebujesz pomocy?
Przy tworzeniu tabel HTML możesz również skorzystać ze specjalnego generatora zamieszczonego tutaj. Dzięki niemu w kilka minut skonfigurujesz dowolny, nawet najbardziej skomplikowany układ wierszy i kolumn, a także zdefiniujesz estetyczny wygląd poprawiający prezentację treści.

Przykład <table, tr, td>

Po wpisaniu:

<table>
<tr>
	<td>komórka1</td>	<td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka3</td>	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Otrzymamy:

komórka1komórka2
komórka3komórka4

Jak widać, taka tabela nie ma obramowania, dlatego jest mało czytelna. O tym, jak dodać obramowanie do tabeli, możesz przeczytać w sekcji CSS.

Dla większej czytelności kodu można umieścić każdy znacznik <td> w nowej linii. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku dość obszernej treści w komórkach. Powyższa tabela jest równoznacza z:

<table>
<tr>
	<td>komórka1</td>
	<td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka3</td>
	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Oczywiście wcięcia w tekście nie są obowiązkowe, ale zwiększają przejrzystość kodu. Dzięki takiemu sposobowi zapisu, tworzenie i modyfikacja tabeli może przebiegać dużo sprawniej. Na tej stronie w większości została użyta pierwsza metoda wpisywania znaczników, w Internecie najczęściej spotyka się drugą z ewentualnymi dodatkowymi wcięciami przez znacznikami <tr> i </tr>. Możesz oczywiście opracować również własną metodę. Wybierz tą, która najbardziej Ci odpowiada i stosuj ją konsekwentnie.

Pytania i odpowiedzi

Co to są tabele i do czego służą?

Tabela w języku HTML to struktura używana do organizowania danych w formie siatki z komórkami (rubrykami), składającej się z wierszy i kolumn. Służy do prezentacji danych o powtarzającym się charakterze (np. różnego rodzaju zestawień) w uporządkowany sposób, umożliwiając ich czytelne i zrozumiałe wyświetlanie na stronie internetowej.

Jak zrobić tabelę?

W tym celu należy umieścić w wybranym miejscu na stronie znacznik TABLE, a następnie wewnątrz niego wstawić dowolną liczbę znaczników TR tworzących kolejne wiersze tabeli. Z kolei wewnątrz każdego znacznika TR trzeba dodać taką samą liczbę elementów TD, które tworzą pojedyncze komórki (rubryki) tabeli. Na przykład, aby utworzyć tabelę z dwoma wierszami i dwiema kolumnami, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <td>wiersz 1, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>.

Co to jest TD w HTML?

Jest to znacznik tworzący nową komórkę w tabeli - czyli prostokątną rubrykę na przecięciu wiersza i kolumny, w której można umieścić tekst i inne elementy.

Co to znacznik TR?

Jest to element, za pomocą którego wstawia się nowy wiersz w tabeli - czyli zbiór poziomo ułożonych obok siebie komórek. W każdym wierszu tej samej tabeli powinno być dodane dokładnie tyle samo komórek.

Jak zrobić obramowanie tabeli w HTML?

Tabele w języku HTML domyślnie nie mają obramowania. Z tego powodu mogą nie być zbyt czytelne, ponieważ nie widać granic pomiędzy sąsiadującymi komórkami. Aby to zmienić, wystarczy do znacznika tabeli dodać odpowiedni atrybut: <table border="1">...</table>.

Jak wycentrować tabelę?

Szerokość tabeli dopasowuje się proporcjonalnie do zawartości jej komórek w taki sposób, aby rozciągnąć się tak bardzo, jak to będzie potrzebne, ale jednocześnie nie przekroczyć dostępnej szerokości strony. Jeśli jednak tabela zawiera krótką treść, nie zostanie rozciągnięta, ale ustawi się po lewej stronie ekranu. Aby wyśrodkować taką wąską tabelę, można się posłużyć następującym kodem: <table style="margin: auto">...</table>.

Komórki nagłówkowe tabeli <th>

Jak powinno się tworzyć nagłówek tabeli?

 1. Nagłówek poziomy
  <table>
  <tr>
  	<th>...</th>	<th>...</th>
  </tr>
  <tr>
  	<td>...</td>	<td>...</td>
  </tr>
  <tr>
  	<td>...</td>	<td>...</td>
  </tr>
  </table>
 2. Nagłówek pionowy
  <table>
  <tr>
  	<th>...</th>	<td>...</td>	<td>...</td>
  </tr>
  <tr>
  	<th>...</th>	<td>...</td>	<td>...</td>
  </tr>
  </table>
 3. Nagłówek mieszany
  <table>
  <tr>
  	<th></th>	<th>...</th>	<th>...</th>
  </tr>
  <tr>
  	<th>...</th>	<td>...</td>	<td>...</td>
  </tr>
  <tr>
  	<th>...</th>	<td>...</td>	<td>...</td>
  </tr>
  </table>

Komórkę nagłówkową <th>...</th> wstawia się tak samo jak zwykłą komórka tabeli <td>...</td>. Różni się jedynie tym, że tekst do niej wpisany, jest napisany zwykle czcionką pogrubioną oraz ustawiony na środku (wyśrodkowany). Dlatego właśnie - jak sama nazwa wskazuje - komórka taka nadaje się do tworzenia nagłówka tabeli. Może się ona znajdować w dowolnym wierszu - nie tylko w pierwszym. Dodatkowo w wierszu takim mogą się znajdować również inne zwykłe komórki <td>...</td>. Dzięki temu możemy stworzyć pionowy nagłówek, znajdujący się np. na lewym brzegu tabeli.

Chociaż identyczny efekt wizualny można uzyskać odpowiednio zmieniając wygląd zwykłych komórek tabeli (<td align="center"><b>...</b></td>), to absolutnie taka metoda nie jest zalecana. Komórki nagłówkowe <th>...</th> oprócz efektu wizualnego niosą ze sobą ważne znaczenie semantyczne.

Potrzebujesz pomocy?
Przy tworzeniu tabel HTML możesz również skorzystać ze specjalnego generatora zamieszczonego tutaj. Dzięki niemu w kilka minut skonfigurujesz dowolny, nawet najbardziej skomplikowany układ wierszy i kolumn, a także zdefiniujesz estetyczny wygląd poprawiający prezentację treści.

Przykład <th>

AB
komórka1komórka2
komórka3komórka4

1komórka1komórka2
2komórka3komórka4

AB
1komórka1komórka2
2komórka3komórka4

Dymek narzędziowy

Dla bardzo obszernych tabel, z dużą ilością komórek nagłówkowych, przydatne może się okazać, określenie atrybutu title="tekst" dla każdej zwykłej komórki <td>. Jako wartość tego atrybutu podajemy tekst, który powinien pojawić się na ekranie w dymku podpowiedzi, kiedy użytkownik wskaże myszką określoną komórkę tabeli. Można wpisać tam treść nagłówka, do którego należy dana komórka. Ułatwi to czytanie, jeśli komórki nagłówkowe znikną już z ekranu, z powodu zbyt długiej tabeli. Jest to bardzo przydatna funkcja zwłaszcza, jeśli tabela posiada dużo kolumn.

Przykład <th, td title>

Wskaż myszką dowolną zwykłą komórkę poniższej tabeli:

AB
1komórka1komórka2
2komórka3komórka4

Przy okazji: zwróć uwagę na komórkę powyższej tabeli, która znajduje się w jej lewym-górnym rogu (na samym brzegu). Wygląda ona inaczej niż pozostałe, ponieważ nie posiada wewnętrznego obramowania. Dzieje się tak dlatego, bo nie ma tam żadnej treści. Jeśli chcemy to zmienić, należy wpisać do niej: &nbsp;. Jest to znak specjalny, oznaczający niełamliwą spację. Nie pojawi się on na ekranie, ale za to wprowadzi obramowanie do pustej komórki tabeli.

 AB
1komórka1komórka2
2komórka3komórka4

Pytania i odpowiedzi

Co to jest TH w HTML?

Jest to znacznik służący do wstawiania komórek nagłówkowych w tabeli.

Jak zrobić nagłówek w tabeli HTML?

W tym celu wystarczy wstawić normalny wiersz na początku tabeli, ale zamiast znaczników TD dodać w nim elementy TH. Na przykład, aby utworzyć dwukolumnową tabelę składającą się z jednego wiersza nagłówka i dwóch zwykłych wierszy, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <th>nagłówek, kolumna 1</th> <th>nagłówek, kolumna 2</th> </tr> <tr> <td>wiersz 1, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>

Tytuł tabeli <caption>

Jak wstawić tytuł (podpis) tabeli?

<table>
<caption>Tu podaj tytuł</caption>
(...)
</table>

Polecenie to stwarza Ci możliwość nadania tytułu w formie nagłówka nad bądź podpisu pod tabelą. który może być umiejscowiony na górze (domyślnie) lub na dole tabeli.

Element CAPTION musi się znajdować zaraz po znaczniku TABLE i nie może zawierać żadnych elementów blokowych!

Potrzebujesz pomocy?
Przy tworzeniu tabel HTML możesz również skorzystać ze specjalnego generatora zamieszczonego tutaj. Dzięki niemu w kilka minut skonfigurujesz dowolny, nawet najbardziej skomplikowany układ wierszy i kolumn, a także zdefiniujesz estetyczny wygląd poprawiający prezentację treści.

Przykład <caption>

To jest tytuł tabeli
komórka1komórka2
komórka3komórka4

Pytania i odpowiedzi

Co to jest CAPTION w HTML?

Jest to znacznik odpowiadający za tytuł (podpis) tabeli.

Jak zrobić tytuł tabeli?

W tym celu zaraz po znaczniku otwierającym tabeli trzeba wstawić element CAPTION, wewnątrz którego umieszcza się tytuł tabeli. Na przykład, aby utworzyć tabelę z tytułem oraz dwoma wierszami i dwiema kolumnami, można się posłużyć następującym kodem: <table> <caption>Tytuł tabeli</caption> <tr> <td>wiersz 1, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>. Domyślnie tytuł wyświetla się na środku ponad tabelą.

Łączenie komórek tabeli <td colspan rowspan>

W jaki sposób połączyć kilka komórek tabeli w jedną dużą?

 1. Poziome łączenie komórek
  <table>
  <tr>
  	<td colspan="x">...</td>
  </tr>
  </table>
  gdzie "x" oznacza liczbę komórek do połączenia w poziomie.
 2. Pionowe łączenie komórek
  <table>
  <tr>
  	<td rowspan="y">...</td>
  </tr>
  </table>
  gdzie "y" oznacza liczbę komórek do połączenia w pionie.

Polecenie to pozwala na poziome lub pionowe łączenie komórek w tabeli, dzięki czemu jedna komórka (połączona) może się rozciągać na kilka komórek pojedynczych.

Tabela z połączonymi komórkami zawiera mniej znaczników <td>...</td>, ponieważ komórka połączona rozciąga się na kilka zwykłych pojedynczych komórek, tym samym eliminując je. Każdy atrybut colspan="x" lub rowspan="y" eleminuje n-1 komórek pojedynczych (w przyległych kolumnach lub wierszach).

Potrzebujesz pomocy?
Przy tworzeniu tabel HTML możesz również skorzystać ze specjalnego generatora zamieszczonego tutaj. Dzięki niemu w kilka minut skonfigurujesz dowolny, nawet najbardziej skomplikowany układ wierszy i kolumn, a także zdefiniujesz estetyczny wygląd poprawiający prezentację treści.

Przykład <td colspan rowspan>

Poziome łączenie komórek:
Dla pierwszej komórki <td colspan="2">
(druga komórka nie istnieje, ponieważ została połączona z pierwszą)

komórka1+2
komórka3komórka4

Aby otrzymać powyższą tabelę, należy wpisać:

<table>
<tr>
	<td colspan="2">komórka1+2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka3</td> <td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Pionowe łączenie komórek:
Dla pierwszej komórki <td rowspan="2">
(trzecia komórka nie istnieje, ponieważ została połączona z pierwszą)

komórka1+3komórka2
komórka4

Aby otrzymać powyższą tabelę, należy wpisać:

<table>
<tr>
	<td rowspan="2">komórka1+3</td> <td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Pytania i odpowiedzi

Co robi COLSPAN?

Jest to atrybut, który możemy dodać do znaczników TD lub TH, aby połączyć (scalić) w poziomie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli.

Jak połączyć komórki w tabeli w HTML?

Aby scalić w poziomie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli, zamiast nich umieszczamy tylko jeden znacznik TD lub TH, ale dodajemy do niego atrybut colspan="..." o wartości odpowiadającej liczbie scalanych komórek. Na przykład, aby utworzyć tabelę składająca się z dwóch kolumn, gdzie w pierwszym wierszu komórki są scalone, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <td colspan="2">wiersz 1, kolumna 1+2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>.

Jak połączyć wiersze w tabeli HTML?

Aby scalić w pionie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli, zamiast nich umieszczamy tylko jeden znacznik TD lub TH, ale dodajemy do niego atrybut rowspan="..." o wartości odpowiadającej liczbie scalanych komórek. Na przykład, aby utworzyć tabelę składająca się z dwóch wierszy, gdzie w pierwszej kolumnie komórki są scalone, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <td rowspan="2">wiersz 1+2, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>.

Łączenie wierszy tabeli w grupy <thead, tbody, tfoot>

W jaki sposób połączyć kilka wierszy tabeli w grupę funkcjonalną? Jak wydzielić nagłówek i stopkę tabeli?

Łączenie wierszy tabeli w grupy <tbody>

<table>
<tbody>
	<tr>...</tr>
</tbody>
</table>

Łączenie wierszy w grupy umożliwia później odnoszenie się do takiej grupy jako do całości. Dzięki temu możemy nadać od razu całej grupie np. określone formatowanie za pomocą CSS.

W grupę można połączyć dowolną liczbę wierszy. W jednej tabeli może istnieć kilka grup.

Jeżeli umieścimy w tabeli przynajmniej jeden znacznik TBODY, wszystkie wiersze muszą być objęte tego typu znacznikami! Dla pozostałych komórek należy utworzyć dodatkowy znacznik TBODY, który nie musi posiadać żadnych atrybutów.

Przykład <tbody>

Po wpisaniu:

<table>
<tbody style="background-color: red">
<tr>
	<td>komórka1</td> <td>komórka2</td> <td>komórka3</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka4</td> <td>komórka5</td> <td>komórka6</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
	<td>komórka7</td> <td>komórka8</td> <td>komórka9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

otrzymamy:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Nagłówek i stopka <thead, tfoot>

Dla tabel często również podaje się tzw. nagłówek i stopkę. Nagłówek pojawi się na szczycie tabeli, a stopka - na dole. Nagłówek tworzymy, przy użyciu: <thead>...</thead>, natomiast stopkę: <tfoot>...</tfoot>:

W tebeli powinien znajdować się tylko jeden nagłówek i jedna stopka, natomiast można tam umieścić dowolną ilość znaczników <tbody>...</tbody>.

Znacznik TFOOT musi się znajdować w tabeli przed elementem TBODY, tzn. zaraz na początku - po THEAD. Umieszczenie stopki na końcu tabeli jest błędem! Ma to na celu ułatwienie renderowania tabeli, zanim wczytają się jej wszystkie wiersze.

Przykład <thead, tfoot, tbody>

<table>
<thead>
<tr>
	<th>A</th> <th>B</th> <th>C</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
	<td>a</td> <td>b</td> <td>c</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
	<td>komórka1</td> <td>komórka2</td> <td>komórka3</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka4</td> <td>komórka5</td> <td>komórka6</td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
	<td>komórka7</td> <td>komórka8</td> <td>komórka9</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka10</td> <td>komórka11</td> <td>komórka12</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka13</td> <td>komórka14</td> <td>komórka15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ABC
abc
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9
komórka10komórka11komórka12
komórka13komórka14komórka15

Łączenie kolumn tabeli w grupy <colgroup, col>

W jaki sposób połączyć kilka kolumn tabeli w grupę funkcjonalną?

Grupa kolumn <colgroup>

<table>
<colgroup span="x"></colgroup>
<tr>...</tr>
</table>
gdzie "x" oznacza ilość kolumn do połączenia w grupę. Jeśli całkowicie pominiemy atrybut span="...", przyjmie on domyślną wartość "1".

Łączenie kolumn w grupy umożliwia później odnoszenie się do takiej grupy jako do całości. Dzięki temu możemy nadać od razu całej grupie np. określone formatowanie za pomocą CSS.

W grupę można połączyć dowolną liczbę kolumn. W jednej tabeli może istnieć kilka grup.

Przykład <colgroup>

Po wpisaniu:

<table>
<colgroup span="1" style="background-color: red"></colgroup>
<tr>
	<td>komórka1</td> <td>komórka2</td> <td>komórka3</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka4</td> <td>komórka5</td> <td>komórka6</td>
</tr>
</table>

otrzymamy:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6

Kolumna <colgroup, col>

Znacznik <colgroup>...</colgroup> łączy kolumny tabeli strukturalnie. Jeśli chcemy nadać dodatkowe atrybuty poszczególnym kolumnom, należy wewnątrz takiej grupy użyć znaczników <col>. Odpowiadają one za pojedynczą kolumnę, co pozwala nadać jej określone atrybuty, bez dodatkowego łączenia kolumn w grupy:

<table>
<colgroup span="3" style="background-color: green">
	<col style="background-color: red">
	<col span="2">
</colgroup>
<tr>
	<td>komórka1</td>	<td>komórka2</td>	<td>komórka3</td>	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Przykład <colgroup, col>

Zauważ, że formatowanie nadane pojedynczym kolumnom (<col>) nadpisuje to, które zostało określone dla grupy kolumn (<colgroup>...</colgroup>):

komórka1komórka2komórka3komórka4

UWAGA! W każdej grupie kolumn (<colgroup>...</colgroup>) musi być tyle znaczników <col>, ile wskazuje atrybut span="...", nadany całej grupie, chyba że również dla znacznika <col> nadamy ten atrybut. Nawet jeśli kolumna nie wprowadza żadnych atrybutów, musi się znaleźć na liście, w przeciwnym razie tabela zostanie błędnie wyświetlona!

Jeśli nie podamy atrybutu span="..." (dla grupy lub kolumny), zostanie przyjęta jego domyślna wartość, równa "1".

Zagnieżdżanie tabel

Jak stworzyć tabelę podrzędną?

<table>
<tr>
	<td>
		<table>
		<tr>
			<td>...</td>
		</tr>
		</table>
	</td>
</tr>
</table>
gdzie kolorem czerwonym zaznaczono tabelę główną (nadrzędną), a kolorem zielonym tabelę wewnętrzną (podrzędną). Możliwe jest oczywiście dalsze zagnieżdżanie.

Dzięki konstrukcji zagnieżdżania tabel, możliwe jest zbudowanie wielu tabel "jedna w drugiej". Tabele wewnętrzne znajdują się w komórkach tabeli zewnętrznej.

Zauważ, że w składni polecenia powyżej, tabela podrzędna jest bardziej wcięta (przesunięta w prawo) niż nadrzędna. Nie jest to konieczne, ale bardzo ułatwia tworzenie i czytanie kodu, dlatego polecam używanie takiego sposobu wpisywania.

Przykład <table, tr, td>

komórka1Akomórka1B
komórka1Ckomórka1D
komórka2
komórka3komórka4

Pytania i odpowiedzi

Czy możliwe jest umieszczanie tabel jedna w drugiej?

Tak, można wstawiać tabele jedna w drugiej, a nawet jedna w drugiej w trzeciej itd. Warto przy tym pamiętać, że im więcej tabel umieścimy wewnątrz siebie, tym taka konstrukcja może być coraz mniej czytelna ze względu na niewystarczającą ilość miejsca na ekranie.

Jak zrobić tabelę w tabeli HTML?

W tym celu wewnątrz znacznika wybranej komórki <td>...</td> tabeli nadrzędnej wstawiamy znacznik tabeli podrzędnej <table>...</table> wraz z całą jego zawartością - tzn. wewnętrznymi wierszami <tr>...</tr> i zawartymi w nich komórkami wewnętrznymi.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz wykaz najczęściej zadawanych pytań z tego rozdziału wraz ze zwięzłymi odpowiedziami i gotowymi do użycia przykładami kodu HTML. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną odpowiedzią.

Jak wstawić tabelkę na stronę WWW?

Co to są tabele i do czego służą?

Tabela w języku HTML to struktura używana do organizowania danych w formie siatki z komórkami (rubrykami), składającej się z wierszy i kolumn. Służy do prezentacji danych o powtarzającym się charakterze (np. różnego rodzaju zestawień) w uporządkowany sposób, umożliwiając ich czytelne i zrozumiałe wyświetlanie na stronie internetowej.

Zobacz więcej...

Jak zrobić tabelę?

W tym celu należy umieścić w wybranym miejscu na stronie znacznik TABLE, a następnie wewnątrz niego wstawić dowolną liczbę znaczników TR tworzących kolejne wiersze tabeli. Z kolei wewnątrz każdego znacznika TR trzeba dodać taką samą liczbę elementów TD, które tworzą pojedyncze komórki (rubryki) tabeli. Na przykład, aby utworzyć tabelę z dwoma wierszami i dwiema kolumnami, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <td>wiersz 1, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>.

Zobacz więcej...

Co to jest TD w HTML?

Jest to znacznik tworzący nową komórkę w tabeli - czyli prostokątną rubrykę na przecięciu wiersza i kolumny, w której można umieścić tekst i inne elementy.

Zobacz więcej...

Co to znacznik TR?

Jest to element, za pomocą którego wstawia się nowy wiersz w tabeli - czyli zbiór poziomo ułożonych obok siebie komórek. W każdym wierszu tej samej tabeli powinno być dodane dokładnie tyle samo komórek.

Zobacz więcej...

Jak zrobić obramowanie tabeli w HTML?

Tabele w języku HTML domyślnie nie mają obramowania. Z tego powodu mogą nie być zbyt czytelne, ponieważ nie widać granic pomiędzy sąsiadującymi komórkami. Aby to zmienić, wystarczy do znacznika tabeli dodać odpowiedni atrybut: <table border="1">...</table>.

Zobacz więcej...

Jak wycentrować tabelę?

Szerokość tabeli dopasowuje się proporcjonalnie do zawartości jej komórek w taki sposób, aby rozciągnąć się tak bardzo, jak to będzie potrzebne, ale jednocześnie nie przekroczyć dostępnej szerokości strony. Jeśli jednak tabela zawiera krótką treść, nie zostanie rozciągnięta, ale ustawi się po lewej stronie ekranu. Aby wyśrodkować taką wąską tabelę, można się posłużyć następującym kodem: <table style="margin: auto">...</table>.

Zobacz więcej...

Jak powinno się tworzyć nagłówek tabeli?

Co to jest TH w HTML?

Jest to znacznik służący do wstawiania komórek nagłówkowych w tabeli.

Zobacz więcej...

Jak zrobić nagłówek w tabeli HTML?

W tym celu wystarczy wstawić normalny wiersz na początku tabeli, ale zamiast znaczników TD dodać w nim elementy TH. Na przykład, aby utworzyć dwukolumnową tabelę składającą się z jednego wiersza nagłówka i dwóch zwykłych wierszy, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <th>nagłówek, kolumna 1</th> <th>nagłówek, kolumna 2</th> </tr> <tr> <td>wiersz 1, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>

Zobacz więcej...

Jak wstawić tytuł (podpis) tabeli?

Co to jest CAPTION w HTML?

Jest to znacznik odpowiadający za tytuł (podpis) tabeli.

Zobacz więcej...

Jak zrobić tytuł tabeli?

W tym celu zaraz po znaczniku otwierającym tabeli trzeba wstawić element CAPTION, wewnątrz którego umieszcza się tytuł tabeli. Na przykład, aby utworzyć tabelę z tytułem oraz dwoma wierszami i dwiema kolumnami, można się posłużyć następującym kodem: <table> <caption>Tytuł tabeli</caption> <tr> <td>wiersz 1, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>. Domyślnie tytuł wyświetla się na środku ponad tabelą.

Zobacz więcej...

W jaki sposób połączyć kilka komórek tabeli w jedną dużą?

Co robi COLSPAN?

Jest to atrybut, który możemy dodać do znaczników TD lub TH, aby połączyć (scalić) w poziomie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli.

Zobacz więcej...

Jak połączyć komórki w tabeli w HTML?

Aby scalić w poziomie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli, zamiast nich umieszczamy tylko jeden znacznik TD lub TH, ale dodajemy do niego atrybut colspan="..." o wartości odpowiadającej liczbie scalanych komórek. Na przykład, aby utworzyć tabelę składająca się z dwóch kolumn, gdzie w pierwszym wierszu komórki są scalone, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <td colspan="2">wiersz 1, kolumna 1+2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>.

Zobacz więcej...

Co robi ROWSPAN?

Jest to atrybut, który możemy dodać do znaczników TD lub TH, aby połączyć (scalić) w pionie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli.

Zobacz więcej...

Jak połączyć wiersze w tabeli HTML?

Aby scalić w pionie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli, zamiast nich umieszczamy tylko jeden znacznik TD lub TH, ale dodajemy do niego atrybut rowspan="..." o wartości odpowiadającej liczbie scalanych komórek. Na przykład, aby utworzyć tabelę składająca się z dwóch wierszy, gdzie w pierwszej kolumnie komórki są scalone, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <td rowspan="2">wiersz 1+2, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>.

Zobacz więcej...

Jak stworzyć tabelę podrzędną?

Czy możliwe jest umieszczanie tabel jedna w drugiej?

Tak, można wstawiać tabele jedna w drugiej, a nawet jedna w drugiej w trzeciej itd. Warto przy tym pamiętać, że im więcej tabel umieścimy wewnątrz siebie, tym taka konstrukcja może być coraz mniej czytelna ze względu na niewystarczającą ilość miejsca na ekranie.

Zobacz więcej...

Powtórka

Sprawdź, czy pamiętasz, za co odpowiadają poniższe fragmenty kodu źródłowego HTML. W razie wątpliwości kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną grupą przykładów.

Jak wstawić tabelkę na stronę WWW?

<table>
<tr>
	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
<tr>
	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
</table>

Zobacz więcej...

Jak powinno się tworzyć nagłówek tabeli?

<table>
<tr>
	<th>...</th>	<th>...</th>
</tr>
<tr>
	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
<tr>
	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
	<th>...</th>	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
<tr>
	<th>...</th>	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
	<th></th>	<th>...</th>	<th>...</th>
</tr>
<tr>
	<th>...</th>	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
<tr>
	<th>...</th>	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
</table>

Zobacz więcej...

Jak wstawić tytuł (podpis) tabeli?

<table>
<caption>Tu podaj tytuł</caption>
(...)
</table>

Zobacz więcej...

W jaki sposób połączyć kilka komórek tabeli w jedną dużą?

<table>
<tr>
	<td colspan="x">...</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
	<td rowspan="y">...</td>
</tr>
</table>

Zobacz więcej...

W jaki sposób połączyć kilka wierszy tabeli w grupę funkcjonalną? Jak wydzielić nagłówek i stopkę tabeli?

<table>
<tbody>
	<tr>...</tr>
</tbody>
</table>

Zobacz więcej...

W jaki sposób połączyć kilka kolumn tabeli w grupę funkcjonalną?

<table>
<colgroup span="x"></colgroup>
<tr>...</tr>
</table>

Zobacz więcej...

Jak stworzyć tabelę podrzędną?

<table>
<tr>
	<td>
		<table>
		<tr>
			<td>...</td>
		</tr>
		</table>
	</td>
</tr>
</table>

Zobacz więcej...

Quiz

Sprawdź swoją wiedzę, nabytą w tym rozdziale, rozwiązując testowy QUIZ (online).

Ćwiczenia

 1. Otwórz w edytorze HTML stronę (plik index.html) stworzoną w ramach ćwiczeń z poprzedniego rozdziału.
 2. Umieść na stronie tabelę. Jeżeli tworzysz stronę o sobie, może to być np. lista Twoich ulubionych filmów. W tabeli możesz umieścić następujące kolumny:
  • Gatunek
  • Tytuł filmu
  • Rok produkcji
  • Ocena (w skali od 1 do 10)
 3. Odpowiednio oznacz komórki nagłówkowe tabeli za pomocą znaczników TH.
 4. Oddziel nagłówek tabeli od jej właściwej zawartości za pomocą znaczników THEAD i TBODY.
 5. Postaraj się, aby przynajmniej jeden gatunek zawierał kilka różnych filmów. Umieść je w wierszach bezpośrednio jeden pod drugim. Następnie połącz pionowo wszystkie komórki zawierające ten sam gatunek.

Przykładowy efekt może wyglądać następująco:

GatunekTytuł filmuRok produkcjiOcena (w skali od 1 do 10)
Dramat, KomediaForrest Gump19949
Akcja, Science-FictionMatrix19998
Matrix Reaktywacja20037
Matrix Rewolucje20037
Facebook