Przejdź do treści

Tabele - HTML

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz wykaz najczęściej zadawanych pytań z tego rozdziału wraz ze zwięzłymi odpowiedziami i gotowymi do użycia przykładami kodu HTML. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną odpowiedzią.

Jak wstawić tabelkę na stronę WWW?

Co to są tabele i do czego służą?

Tabela w języku HTML to struktura używana do organizowania danych w formie siatki z komórkami (rubrykami), składającej się z wierszy i kolumn. Służy do prezentacji danych o powtarzającym się charakterze (np. różnego rodzaju zestawień) w uporządkowany sposób, umożliwiając ich czytelne i zrozumiałe wyświetlanie na stronie internetowej.

Zobacz więcej...

Jak zrobić tabelę?

W tym celu należy umieścić w wybranym miejscu na stronie znacznik TABLE, a następnie wewnątrz niego wstawić dowolną liczbę znaczników TR tworzących kolejne wiersze tabeli. Z kolei wewnątrz każdego znacznika TR trzeba dodać taką samą liczbę elementów TD, które tworzą pojedyncze komórki (rubryki) tabeli. Na przykład, aby utworzyć tabelę z dwoma wierszami i dwiema kolumnami, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <td>wiersz 1, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>.

Zobacz więcej...

Co to jest TD w HTML?

Jest to znacznik tworzący nową komórkę w tabeli - czyli prostokątną rubrykę na przecięciu wiersza i kolumny, w której można umieścić tekst i inne elementy.

Zobacz więcej...

Co to znacznik TR?

Jest to element, za pomocą którego wstawia się nowy wiersz w tabeli - czyli zbiór poziomo ułożonych obok siebie komórek. W każdym wierszu tej samej tabeli powinno być dodane dokładnie tyle samo komórek.

Zobacz więcej...

Jak zrobić obramowanie tabeli w HTML?

Tabele w języku HTML domyślnie nie mają obramowania. Z tego powodu mogą nie być zbyt czytelne, ponieważ nie widać granic pomiędzy sąsiadującymi komórkami. Aby to zmienić, wystarczy do znacznika tabeli dodać odpowiedni atrybut: <table border="1">...</table>.

Zobacz więcej...

Jak wycentrować tabelę?

Szerokość tabeli dopasowuje się proporcjonalnie do zawartości jej komórek w taki sposób, aby rozciągnąć się tak bardzo, jak to będzie potrzebne, ale jednocześnie nie przekroczyć dostępnej szerokości strony. Jeśli jednak tabela zawiera krótką treść, nie zostanie rozciągnięta, ale ustawi się po lewej stronie ekranu. Aby wyśrodkować taką wąską tabelę, można się posłużyć następującym kodem: <table style="margin: auto">...</table>.

Zobacz więcej...

Jak powinno się tworzyć nagłówek tabeli?

Co to jest TH w HTML?

Jest to znacznik służący do wstawiania komórek nagłówkowych w tabeli.

Zobacz więcej...

Jak zrobić nagłówek w tabeli HTML?

W tym celu wystarczy wstawić normalny wiersz na początku tabeli, ale zamiast znaczników TD dodać w nim elementy TH. Na przykład, aby utworzyć dwukolumnową tabelę składającą się z jednego wiersza nagłówka i dwóch zwykłych wierszy, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <th>nagłówek, kolumna 1</th> <th>nagłówek, kolumna 2</th> </tr> <tr> <td>wiersz 1, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>

Zobacz więcej...

Jak wstawić tytuł (podpis) tabeli?

Co to jest CAPTION w HTML?

Jest to znacznik odpowiadający za tytuł (podpis) tabeli.

Zobacz więcej...

Jak zrobić tytuł tabeli?

W tym celu zaraz po znaczniku otwierającym tabeli trzeba wstawić element CAPTION, wewnątrz którego umieszcza się tytuł tabeli. Na przykład, aby utworzyć tabelę z tytułem oraz dwoma wierszami i dwiema kolumnami, można się posłużyć następującym kodem: <table> <caption>Tytuł tabeli</caption> <tr> <td>wiersz 1, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>. Domyślnie tytuł wyświetla się na środku ponad tabelą.

Zobacz więcej...

W jaki sposób połączyć kilka komórek tabeli w jedną dużą?

Co robi COLSPAN?

Jest to atrybut, który możemy dodać do znaczników TD lub TH, aby połączyć (scalić) w poziomie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli.

Zobacz więcej...

Jak połączyć komórki w tabeli w HTML?

Aby scalić w poziomie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli, zamiast nich umieszczamy tylko jeden znacznik TD lub TH, ale dodajemy do niego atrybut colspan="..." o wartości odpowiadającej liczbie scalanych komórek. Na przykład, aby utworzyć tabelę składająca się z dwóch kolumn, gdzie w pierwszym wierszu komórki są scalone, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <td colspan="2">wiersz 1, kolumna 1+2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 1</td> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>.

Zobacz więcej...

Co robi ROWSPAN?

Jest to atrybut, który możemy dodać do znaczników TD lub TH, aby połączyć (scalić) w pionie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli.

Zobacz więcej...

Jak połączyć wiersze w tabeli HTML?

Aby scalić w pionie kilka sąsiadujących ze sobą komórek tabeli, zamiast nich umieszczamy tylko jeden znacznik TD lub TH, ale dodajemy do niego atrybut rowspan="..." o wartości odpowiadającej liczbie scalanych komórek. Na przykład, aby utworzyć tabelę składająca się z dwóch wierszy, gdzie w pierwszej kolumnie komórki są scalone, można się posłużyć następującym kodem: <table> <tr> <td rowspan="2">wiersz 1+2, kolumna 1</td> <td>wiersz 1, kolumna 2</td> </tr> <tr> <td>wiersz 2, kolumna 2</td> </tr> </table>.

Zobacz więcej...

Jak stworzyć tabelę podrzędną?

Czy możliwe jest umieszczanie tabel jedna w drugiej?

Tak, można wstawiać tabele jedna w drugiej, a nawet jedna w drugiej w trzeciej itd. Warto przy tym pamiętać, że im więcej tabel umieścimy wewnątrz siebie, tym taka konstrukcja może być coraz mniej czytelna ze względu na niewystarczającą ilość miejsca na ekranie.

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook