Przejdź do treści

Tekst - HTML

Źródło <cite>

Jak powinno się wprowadzać odniesienia do źródła?

<cite>...</cite>

wyświetlanie: w linii

Zwykle jest napisany kursywą. Umieszcza się w nim tytuł utworu, do którego się odnosimy, ale nie sam cytat. Może to być np. tytuł książki, opracowania, wiersza, partytury, piosenki, scenariusza, filmu, programu telewizyjnego, gry komputerowej, rzeźby, obrazu, sztuki teatralnej, przedstawienia, opery, musicalu, wystawy, protokołu sprawy czy nazwa programu komputerowego itp.

Element ten nie służy do oznaczania cytatów - do tego nadaje się znacznik <q>...<q> (krótki cytat) lub <blockquote>...</blockquote> (blok cytowany). Ponadto zgodnie z językiem HTML5 elementu <cite>...</cite> nie można używać do oznaczania autora, a jedynie samego tytułu utworu.

Przykład <cite>

Więcej informacji znajduje się w opracowaniu
<cite>HTML 4.01 Specification</cite>

Więcej informacji znajduje się w opracowaniu HTML 4.01 Specification

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook