Przejdź do treści

HTML / Tekst

Przykład <SAMP>

Jak oznaczyć tekst, będący przykładem działania programu lub skryptu?

<samp>...</samp>

wyświetlanie: w linii

Pozwala wprowadzić do dokumentu tekst, będący przykładem wyniku wygenerowanego przez program, skrypt itp. Zwykle działa analogicznie jak <code>.

Przykład:

<samp>To jest przykład użycia znacznika "samp"</samp>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook