Przejdź do treści

Tekst - HTML

Kod komputerowy <code>

Jak oznaczyć kod komputerowy?

<code>...</code>

wyświetlanie: w linii

Pozwala wprowadzić fragment kodu komputerowego ("wyciąg" z programu lub źródła dokumentu), który jest napisany czcionką monotypiczną (tak jak w przypadku tekstu preformatowanego). Nie uwzględnia on jednak dodatkowych spacji, tabulacji ani znaków końca linii (trzeba używać <br>) oraz jest automatycznie zawijany.

Ponieważ powyższy znacznik nie uznaje znaków końca linii, dodatkowych spacji, a także nie blokuje zawijania tekstu na ekranie, zamiast niego często używa się tekstu preformatowanego.

Przykład <code>

// Wyświetla bieżącą datę w JavaScript:
var data = new Date();
document.write(data);

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook