Przejdź do treści

HTML / Formularze

Obszar tekstowy <textarea>

Jak wprowadzić wieloliniowe pole tekstowe, w którym można wpisać dłuższy komentarz?

Obszar tekstowy <textarea>

<form action="...">
	<textarea name="nazwa" cols="x" rows="y">Tu wpisz tekst który pojawi się domyślnie</textarea>
</form>
gdzie jako "nazwa" należy wpisać nazwę danego pola (np. skróconą treść pytania). Zostanie ona później wysłana wraz z formularzem.
Natomiast "x" oraz "y" oznaczają odpowiednio: ilość kolumn i wierszy tekstu, które mogą się jednocześnie zmieścić w polu, bez jego przewijania.

Polecenie to wyświetla na ekranie wieloliniowe pole tekstowe (obszar tekstowy). Pozwala ono na wprowadzenie pewnego dłuższego komentarza przez użytkownika, który wypełnia formularz. Można także podać między znacznikami <textarea> a </textarea> treść domyślną, która pojawi się w tym polu (możliwe jest oczywiście jej późniejsze wymazanie przez użytkownika).

Wewnątrz <textarea>...</textarea> (w treści domyślnej) nie można wpisywać żadnych znaczników. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter. Uwzględniane są dodatkowe spacje oraz tabulacja.

Wygląd pól formularza można zdefiniować bardziej precyzyjnie dzięki możliwościom CSS - np. przy pomocy zamieszczonego generatora.

Przykład <textarea>

To jest przykład pola komentarza bez podania treści domyślnej:

Możesz tu coś wpisać...

A to jest przykład podania treści domyślnej (możesz ją wymazać):

Możesz tu coś wpisać...

Pole tylko do odczytu <textarea readonly>

<textarea name="nazwa" cols="x" rows="y" readonly>...</textarea>

Wstawienie atrybutu readonly powoduje, że tekstu zapisanego domyślnie w tym polu, nie będzie można modyfikować.

Przykład <textarea readonly>

Blokada pola <textarea disabled>

<textarea name="nazwa" cols="x" rows="y" disabled>...</textarea>

Wstawienie atrybutu disabled powoduje zablokowanie pola.

UWAGA!
Zablokowane pole w ogóle nie jest przesyłane z danymi formularza.

Przykład <textarea disabled>

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook