Przejdź do treści

HTML / Formularze

Obszar tekstowy <TEXTAREA>

Jak wprowadzić wieloliniowe pole tekstowe, w którym można wpisać dłuższy komentarz?

<form action="...">
	<textarea name="nazwa" cols="x" rows="y">Tu wpisz tekst który pojawi się domyślnie</textarea>
</form>
gdzie jako "nazwa" należy wpisać nazwę danego pola (np. skróconą treść pytania). Zostanie ona później wysłana wraz z formularzem.
Natomiast "x" oraz "y" oznaczają odpowiednio: ilość kolumn i wierszy tekstu, które mogą się jednocześnie zmieścić w polu, bez jego przewijania.

Polecenie to wyświetla na ekranie wieloliniowe pole tekstowe (obszar tekstowy). Pozwala ono na wprowadzenie pewnego dłuższego komentarza przez użytkownika, który wypełnia formularz. Można także podać między znacznikami <textarea> a </textarea> treść domyślną, która pojawi się w tym polu (możliwe jest oczywiście jej późniejsze wymazanie przez użytkownika).

Wewnątrz <textarea>...</textarea> (w treści domyślnej) nie można wpisywać żadnych znaczników. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter. Uwzględniane są dodatkowe spacje oraz tabulacja.

Przykład:

To jest przykład pola komentarza bez podania treści domyślnej:

Możesz tu coś wpisać...

A to jest przykład podania treści domyślnej (możesz ją wymazać):

Możesz tu coś wpisać...

Możliwe jest tu podanie dodatkowych atrybutów:

 1. Pole tylko do odczytu:
  <textarea name="nazwa" cols="x" rows="y" readonly>...</textarea>

  Wstawienie atrybutu readonly powoduje, że tekstu zapisanego domyślnie w tym polu, nie będzie można modyfikować.

  Przykład:

 2. Blokada pola:
  <textarea name="nazwa" cols="x" rows="y" disabled>...</textarea>

  Wstawienie atrybutu disabled powoduje zablokowanie pola.

  UWAGA!
  Zablokowane pole w ogóle nie jest przesyłane z danymi formularza.

  Przykład:

Wygląd pól formularza można zdefiniować bardziej precyzyjnie dzięki możliwościom CSS - np. przy pomocy zamieszczonego generatora.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook