Przejdź do treści

Selektory elementów - CSS

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz wykaz najczęściej zadawanych pytań z tego rozdziału wraz ze zwięzłymi odpowiedziami i gotowymi do użycia przykładami kodu CSS. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną odpowiedzią.

Co to są reguły stylów CSS? Z czego składa się deklaracja stylu i czym różni się od reguły?

Co to reguła CSS?

Reguła CSS to zbiór instrukcji, które określają wygląd i formatowanie elementów na stronie internetowej.

Zobacz więcej...

Jakie są części reguły CSS?

Reguła CSS składa się z dwóch głównych części: selektora i deklaracji. Selektor wskazuje na element lub elementy, do których reguła ma być zastosowana, np. p oznacza akapit. Deklaracje określają konkretne właściwości i wartości stylów, które mają zostać zastosowane do wybranych elementów, np. color: blue; zmienia kolor tekstu na niebieski.

Zobacz więcej...

Jak utworzyć selektor typu - podstawowy rodzaj selektora CSS?

Co to jest selektor CSS?

Selektor CSS to wzorzec lub nazwa, która określa zbiór elementów HTML, do których ma być zastosowana dana reguła stylów. Selektor identyfikuje elementy, które zostaną sformatowane według określonych właściwości i wartości.

Zobacz więcej...

Czy H1 to selektor?

Selektorem CSS może być dowolny znacznik HTML, w tym również h1, który jest selektorem odnoszącym się do nagłówków pierwszego poziomu.

Zobacz więcej...

W jaki sposób przypisać styl do wszystkich elementów?

Co oznacza * w CSS?

W CSS * jest znakiem wieloznacznym, który odnosi się do wszystkich elementów HTML na stronie. Przykład: * { margin: 0; } zeruje marginesy dla wszystkich elementów.

Zobacz więcej...

Co to jest selektor uniwersalny?

Selektor uniwersalny w CSS odnosi się do wszystkich elementów na stronie. Jest to najogólniejszy selektor, który ma zastosowanie do każdego elementu HTML, umożliwiając jednolitą zmianę stylów dla całej strony.

Zobacz więcej...

Jaką rolę podczas definiowania stylów odgrywa selektor uniwersalny?

Selektor uniwersalny ma rolę zmiany stylów dla wszystkich elementów na stronie. Jest przydatny do zastosowań takich jak resetowanie domyślnych stylów przeglądarek, lub wprowadzanie globalnych zmian do marginesów czy paddingu.

Zobacz więcej...

W jaki sposób nadać formatowanie znacznikom potomków znajdującym się wewnątrz innego elementu - przodka?

Na czym polega selektor potomka?

Selektor potomka w CSS służy do wybierania elementów potomnych, czyli elementów znajdujących się wewnątrz określonych elementów nadrzędnych. Selektor potomka jest zapisywany jako kombinacja nazw elementów oddzielonych spacją.

Zobacz więcej...

Jak wybrać wszystkie elementy P wewnątrz elementu DIV?

Aby wybrać wszystkie elementy <p> znajdujące się wewnątrz elementu <div>...</div>, można użyć selektora potomka. Na przykład: div p zastosowany w regule CSS spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie akapity wewnątrz kontenerów.

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook