Przejdź do treści

CSS / Selektory elementów

Selektor uniwersalny

W jaki sposób przypisać styl do wszystkich elementów?

* { cecha: wartość }
gdzie wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu i zostaną opisane w dalszych rozdziałach [zobacz także: Wstawianie stylów].

Selektor taki pozwala ustalić określone atrybuty dla wszystkich elementów strony, a więc dla różnych selektorów typu. Możemy za pomocą tej komendy nadać to samo formatowanie dla wszystkich elementów na całej stronie, niezależnie od ich typu (p, h1, li itd.). Niestety jego działanie nie zawsze jest jednoznaczne, dlatego dużo bezpieczniej jest używać selektora typu dla elementu body, chyba że zastosujemy to polecenie w odniesieniu do klasy selektorów.

Jeśli selektor uniwersalny chcemy zastosować do selektora innego niż selektor typu (w połączeniu z selektorami: atrybutów, specjalnymi, pseudoelementów lub pseudoklas), to gwiazdkę można pominąć.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook