Przejdź do treści

CSS / Selektory elementów

Selektor braci

W jaki sposób nadać formatowanie znacznikowi znajdującemu się bezpośrednio po innym elemencie - bracie?

brat1 + brat2 { cecha: wartość }
gdzie wyrazy "brat1" oraz "brat2" są selektorami typu, przy czym leżą one w tym samym rzędzie hierarchii drzewa dokumentu [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Selektor ten umożliwia nadanie określonych atrybutów jednemu z sąsiadujących ze sobą braci - temu, który w deklaracji został podany jako drugi (czyli brat2). Zwykły tekst znajdujący się pomiędzy braćmi nie ma wpływu na działanie selektora, tzn. jest ignorowany.

UWAGA! Polecenie nie jest interpretowane przez MSIE 6 (od wersji 7 wszystko jest już w porządku).

Przykład:

Załóżmy, że w arkuszu stylów strony została umieszczona następująca reguła:
i + b { color: red }
Dzięki temu, jeśli wewnątrz tego samego znacznika (rodzica), będą znajdowały się po sobie znaczniki i oraz b, to ten drugi uzyska określone atrybuty:

To jest akapit, wewnątrz którego znajduje się: pochylenie (nie powinno być czerwone) oraz pogrubienie (powinno być czerwone) (zwróć uwagę, że pomiędzy znacznikami jest zwykły tekst - wyraz "oraz"; nie ma on wpływu na działanie selektora)... następne pogrubienie (nie powinno być czerwone). A to jest pogrubienie (nie powinno być czerwone) wewnąrz pochylenia (nie powinno być czerwone). Tutaj kończy się akapit.

To jest następny akapit, a w nim kolejne pogrubienie (nie powinno być czerwone), które nie sąsiaduje bezpośrednio z żadnym pochyleniem.

Jeśli używasz Internet Explorera 6, interpretacja powyższego przykładu prawdopodobnie nie będzie poprawna. Tylko pogrubienie, które zostało wpisane w pierwszym akapicie jako pierwsze w kolejności, powinno być czerwone.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook