Przejdź do treści

CSS / Selektory elementów

Selektor typu

Jak utworzyć selektor typu - podstawowy rodzaj selektora CSS?

selektor { cecha: wartość }
gdzie wyrazem selektor może być praktycznie dowolny znacznik, np. p (akapit), h1 (tytuł), td (komórka tabeli) i inne [zobacz: Wstawianie stylów]. To właśnie elementom znajdującym się pomiędzy tymi znacznikami, nadajemy atrybuty formatowania.
Wyrazy "cecha" (ang. property) oraz "wartość" (ang. value) określają atrybuty elementu i zostaną opisane w dalszych rozdziałach. Tutaj będą przedstawione jedynie selektory.

Selektor typu jest podstawowym rodzajem selektora. Pozwala on wybrać pojedynczy zwykły element dokumentu HTML podanego typu, czyli o określonej nazwie, a następnie nadać mu atrybuty (za pomocą cechy oraz wartości - opisane w następnych rozdziałach). Można powiedzieć, że selektor ten to inaczej element (znacznik), występujący w kodzie źródłowym strony.

UWAGA!
W języku XHTML wszystkie selektory muszą być pisane małymi literami.

Przykład:

Załóżmy że w arkuszu stylów została umieszczona następująca reguła:
h6 { color: red }
Jak widać jest to selektor typu (podstawowy). Dzięki niemu wystarczyłoby teraz napisać:
<h6>To jest tytuł rzędu szóstego</h6>
aby otrzymać tytuł, napisany czerwoną czcionką (red).

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook