Przejdź do treści

CSS / Selektory elementów

Selektor dziecka

W jaki sposób nadać formatowanie znacznikowi dziecka znajdującemu się bezpośrednio wewnątrz elementu rodzica?

rodzic > dziecko { cecha: wartość }
gdzie wyrazy "rodzic" oraz "dziecko" są selektorami typu, przy czym rodzic leży o jeden rząd wyżej w hierarchii drzewa dokumentu [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu i zostaną opisane w dalszych rozdziałach.

Selektor tego typu pozwala nadać atrybuty elementom, które leżą o jeden rząd niżej w hierarchii drzewa dokumentu (zawierają się w innym zewnętrznym znaczniku). W odróżnieniu do poprzedniego przypadku, tutaj znacznik będący dzieckiem, musi znajdować się bezpośrednio wewnątrz znacznika rodzica.

UWAGA! Polecenie nie jest interpretowane przez MSIE 6 (od wersji 7 wszystko jest już w porządku).

Przykład:

Załóżmy, że w arkuszu stylów strony została umieszczona następująca reguła:
p > b { color: red }
Dzięki temu, jeśli bezpośrednio wewnątrz znacznika p (akapit) znajdzie się znacznik b (czyli pogrubienie tekstu), to zostanie on automatycznie napisany czcionką koloru czerwonego:

To jest akapit, a to jest pogrubienie (nie powinno być czerwone) umieszczone wewnątrz p, ale i wewnątrz znacznika pochylenia. Natomiast to jest pogrubienie (powinno być czerwone) umieszczone bezpośrednio wewnątrz znacznika akapitu.

Zwróć uwagę na różnice w stosunku do selektora potomka.

Jeśli używasz Internet Explorera 6, interpretacja powyższego przykładu prawdopodobnie nie będzie poprawna. Tylko pogrubienie, które zostało wpisane w drugiej kolejności, powinno być czerwone.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook