Przejdź do treści

CSS / CSS dla zielonych

Kolor tła oraz tekstu

W jaki sposób zmienić kolor tła oraz kolor tekstu na stronie WWW?

Aby zmienić wygląd jakiegoś elementu na stronie, trzeba go najpierw wskazać. W języku CSS robi się to za pomocą tzw. selektora. W najprostszym przypadku jest to nazwa wybranego znacznika, który wcześniej wstawiliśmy do naszego dokumentu HTML. Wszystko co znajduje się wewnątrz tak wskazanego znacznika - czyli zarówno tekst, jak i inne znaczniki - otrzyma style podane w deklaracji. Przykładowo, aby zmienić kolor tła oraz teksu na całej stronie, możemy się posłużyć selektorem body, ponieważ właśnie wewnątrz znacznika <body>...</body> znajduje się cała zawartość strony. Zatem w arkuszu stylów wystarczy umieścić następujący kod:

body {
	background-color: black;
	color: white;
}

Zwróć uwagę, że deklaracja stylów, którą ujmuje się w nawiasy klamrowe, składa się tutaj z dwóch linijek. Każda z nich rozpoczyna się od podania tzw. cechy (inaczej własności), po której następuje wartość. Cecha określa, co chcemy zmienić w wyglądzie wybranego elementu, natomiast wartość - w jaki sposób ma się to zmienić. Zatem gdyby przetłumaczyć powyższą regułę stylów na bardziej zrozumiały język, brzmiałaby ona mniej więcej tak: dla całej zawartości znacznika body (selektor) zmień kolor tła (cecha background-color) na czarny (wartość black) i kolor tekstu (cecha color) na biały (wartość white).

Pamiętaj, aby po wpisaniu cechy (własności) zawsze postawić znak dwukropka, a po każdej wartości - średnik. Zwróć również uwagę, że jeśli cecha (bądź wartość) zawiera znak myślnika (np. background-color), to przed nim ani po nim nie może znajdować się spacja.

Aby ustalić inny kolor tła albo tekstu, wystarczy że w miejsce wartości wstawisz wybraną definicję koloru - zobacz: Wykaz kolorów.

Kolor tła oraz tekstu całej strony powinniśmy ustalać zawsze jednocześnie.

★★★★☆ 4/5 (19)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook