Przejdź do treści

CSS / CSS dla zielonych

Marginesy strony

Jak ustawić marginesy strony WWW? Czy da się określić marginesy niesymetryczne?

Przeglądarki zwykle ustalają pewną szerokość marginesów strony. Nie zawsze jednak domyślne ustawienia będą dobrze współgrać np. z określonym przez nas rozmiarem czcionki. Na szczęście bardzo łatwo można to zmienić:

body {
	margin: szerokość;
}

albo jeśli chcemy ustawić marginesy niesymetryczne (z każdej strony inne):

body {
	margin-top: górny;
	margin-bottom: dolny;
	margin-left: lewy;
	margin-right: prawy;
}

Aby określić szerokość marginesu w pikselach, należy wpisać liczbę, a po niej jednostkę px. Na przykład:

body {
	margin: 20px;
}

Inaczej niż w zasadach pisowni języka polskiego, w CSS nie można rozdzielać spacją liczby od jednostki.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook