Przejdź do treści

CSS / CSS dla zielonych

Kolor odsyłaczy

Jak zmienić kolor odsyłaczy (odnośników hipertekstowych, hiperłączy, linków)? Jak zrobić podświetlany link (odsyłacz, odnośnik hipertekstowy, hiperłacze)?

a {
	color: kolor;
}

a:hover {
	color: podświetlenie;
}
gdzie "kolor" oznacza definicję koloru, jaką mają przyjąć wszystkie odsyłacze na stronie. Natomiast "podświetlenie" określa definicję koloru, jaką przyjmie odsyłacz po wskazaniu go myszką.

Zwróć uwagę, że koloru podświetlenia nie da się podać w inny sposób, niż przy pomocy języka CSS. A jest to bardzo przydatna możliwość. W ten sposób po wskazaniu elementu myszą użytkownik od razu widzi, że jest to element interaktywny, który można kliknąć, aby przejść pod podany adres.

Dla zainteresowanych
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych możliwości nadawania wyglądu odsyłaczom na stronach internetowych, zobacz rozdziały: Odsyłacz podstawowy, Odsyłacz odwiedzony, Aktywacja, Wskazanie myszką.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook