Przejdź do treści

CSS / Rozmiary

Maksymalna szerokość {MAX-WIDTH}

Co zrobić, aby szerokość elementu nigdy nie przekroczyła ustalonej wartości?

selektor { max-width: wartość }
Selektorem może być dowolny znacznik wyświetlany w bloku lub element zastępowany [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartość" należy podać wartość maksymalnej dozwolonej szerokości, jaką może mieć element.

Polecenie nie odnosi się do elementów inline!

Polecenie pozwala zabezpieczyć rozmiar elementu tak, aby nigdy nie był większy od podanej wartości. Różnica w stosunku do prostej własności width jest taka, że jeśli element osiągnie szerokość mniejszą lub równą niż podana, to jego rozmiary nie zostaną zmienione. Dla elementów zastępowanych (np. obrazków) własność ta może mieć wpływ również na wysokość elementu, ponieważ będzie on przeskalowany tak, aby zachował swoje proporcje.

UWAGA! Polecenie nie interpretuje MSIE 6, a MSIE 7.0 obsługuje, ale nie w trybie Quirks.

Przykład:

Ten obrazek powinien mieć szerokość maksymalną 50px (max-width: 50px):

max-width: 50px

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook