Przejdź do treści

CSS / Rozmiary

Maksymalna wysokość {MAX-HEIGHT}

Co zrobić, aby wysokość elementu nigdy nie przekroczyła ustalonej wartości?

selektor { max-height: wartość }
Selektorem może być dowolny znacznik wyświetlany w bloku lub element zastępowany [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartość" należy podać wartość maksymalnej dozwolonej wysokości, jaką może mieć element.

Polecenie nie odnosi się do elementów inline!

UWAGA! Polecenie nie interpretuje MSIE 6, a MSIE 7.0 obsługuje, ale nie w trybie Quirks.

Przykład:

Ten obrazek powinien mieć wysokość maksymalną 20px (max-height: 20px):

max-height: 20px

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook