Przejdź do treści

CSS / Rozmiary

Minimalna wysokość {MIN-HEIGHT}

Co zrobić, aby wysokość elementu nigdy nie była mniejsza od ustalonej wartości?

selektor { min-height: wartość }
Selektorem może być dowolny znacznik wyświetlany w bloku lub element zastępowany [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartość" należy podać wartość minimalnej dozwolonej wysokości, jaką może mieć element.

Polecenie nie odnosi się do elementów inline!

UWAGA! MSIE 6 obsługuje to polecenie tylko w trybie Quirks i jedynie dla elementnów TD, TH i TR w tabeli z ustawionym stałym rozplanowaniem ("fixed"). Natomiast MSIE 7.0 w pełni obsługuje, ale nie w trybie Quirks.

Przykład:

Ten obrazek powinien mieć wysokość minimalną 150px (min-height: 150px):

min-height: 150px

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook