Przejdź do treści

CSS / Rozmiary

Szerokość {WIDTH}

W jaki sposób najprościej ustawić szerokość elementu?

selektor { width: szerokość }
Selektorem może być dowolny znacznik wyświetlany w bloku lub element zastępowany [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "szerokość" należy podać wartość szerokości, jaką ma mieć dany element (używając jednostek długości).

Polecenie nie odnosi się do elementów inline!

Polecenie to pozwala ustalić dokładną szerokość różnych elementów (np. akapitu, wykazu, poziomej linii, tabeli, obrazka itd.).

Przykład:

To jest akapit o szerokości 30% (width: 30%).

To jest wykaz o szerokości 5em (width: 5em):

  • Punkt pierwszy
  • Punkt drugi
To jest tabela o szerokości 100px (width: 100px)

Poniżej widać obrazek o szerokości 200px (width: 200px):

width: 200px

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook