Przejdź do treści

CSS / Obramowanie

Szerokość obrysu {OUTLINE-WIDTH}

W jaki sposób ustawić szerokość (grubość) obrysu dowolnego elementu?

selektor { outline-width: szerokość }
Selektorem może być dowolny znacznik, np.: p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "szerokość" należy podać:

UWAGA! Należy jednocześnie podać styl obrysu.

Polecenie nie jest interpretowane przez MSIE 7.0. W MSIE 8.0 wszystko jest w porządku, ale tylko w trybie Standards Compliance.

Przykład:

outline-width: 2mm

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook