Przejdź do treści

CSS / Obramowanie

Szerokość obramowania {border-...-width}

Jak ustawić szerokość (grubość) obramowania dowolnego elementu?

 1. Szerokość górnego obramowania:
  selektor { border-top-width: szerokość }
 2. Szerokość dolnego obramowania:
  selektor { border-bottom-width: szerokość }
 3. Szerokość lewego obramowania:
  selektor { border-left-width: szerokość }
 4. Szerokość prawego obramowania:
  selektor { border-right-width: szerokość }
We wszystkich przypadkach Selektorem może być dowolny znacznik, np. p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "szerokość" należy podać:
 • thin - cienkie obramowanie
 • medium - średnie obramowanie
 • thick - grube obramowanie
 • lub konkretną wartość w jednostkach długości

Pozwala zdefiniować szerokość dowolnego brzegu obramowania.

UWAGA! W Internet Explorerze 6 polecenie działa poprawnie, tylko jeśli określony został jednocześnie styl obramowania.

Przykład {border-top-width}

border-top-width: 5mm; border-top-style: solid

border-top-width: thin; border-top-style: solid

border-top-width: medium; border-top-style: solid

border-top-width: thick; border-top-style: solid

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook