Przejdź do treści

CSS / Obramowanie

Atrybuty mieszane stylu obramowania {BORDER-STYLE}

Jak ustawić styl obramowania dla wszystkich krawędzi jednocześnie?

selektor { border-style: wartości atrybutów }
Selektorem może być dowolny znacznik, np. p - akapit czy h1 - tytuł [zobacz: Wstawianie stylów].

Natomiast jako "wartości atrybutów" należy wpisać kolejne wartości stylu obramowania (rozdzielone spacjami), analogicznie jak w przypadku stylu pojedynczego obramowania.

Polecenie pozwala ustalić kilka wartości stylu obramowania jednocześnie. Możliwe jest przy tym podanie:

  • jednej wartości - dla wszystkich krawędzi naraz
  • dwóch wartości - osobno dla krawędzi poziomych i pionowych
  • trzech wartości - pierwsza określa górną krawędź, druga - jednocześnie obie pionowe, a ostatnia - dolną
  • czterech wartości - osobno dla kolejnych krawędzi (górna prawa dolna lewa)

Przykład:

border-style: dashed

border-style: double solid

border-style: double solid dashed

border-style: groove ridge inset outset

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook