Przejdź do treści

HTML / HTML dla zielonych

Odsyłacz obrazkowy

W jaki sposób wstawić na stronie WWW odnośnik (link, hiperłącze, odsyłacz hipertekstowy) obrazkowy (graficzny), czyli klikalny przycisk?

Wszystkie odsyłacze przedstawione do tej pory, miały postać tekstową. Jeśli chcesz umieścić w swoim serwisie np. menu z obrazkowymi przyciskami, należy w tym celu użyć następującego polecenia:

<a href="adres"><img src="Tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka" alt="Tu podaj tekst alternatywny" style="border: 0"></a>
gdzie jako "adres" można podać:Natomiast zamiast: "Tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka" należy podać lokalizację na dysku, gdzie znajduje się żądany obrazek, a w miejsce "Tu podaj tekst alternatywny" wpisuje się krótką informację, która pojawi się w przypadku, kiedy obrazek nie zostanie wyświetlony.

Jak widać odsyłacza obrazkowego możemy użyć w połączeniu z dowolnym typem odnośników (do podstrony, do adresu internetowego lub pocztowy). Jednak najczęściej w ten sposób tworzy się menu nawigacyjne serwisu (odsyłacze do podstron).

Obrazki przycisków najlepiej zapisywać w formacie GIF. Jeśli nie masz zacięcia artystycznego, nie musisz samodzielnie rysować wszystkich grafik. W Internecie na pewno znajdziesz wiele stron, gdzie możesz darmowo pobrać gotowe przyciski.

Dla zainteresowanych
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych możliwości przy wstawianiu odsyłaczy obrazkowych na stronach internetowych, zobacz rozdział: Odsyłacze / Odsyłacz obrazkowy.

Przykład:

Kliknij na tym przycisku: Kliknij

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook