Przejdź do treści

HTML / HTML dla zielonych

Łączenie parametrów

W jaki sposób zmienić wygląd tekstu na stronie WWW?

Wszystkie powyższe parametry (atrybuty i znaczniki) dotyczące tekstu można łączyć, np. po wpisaniu w edytorze:

<p style="text-align: center"><span style="font-size: large; color: red"><b><i><u>
To jest jakiś tekst
</u></i></b></span></p>

otrzymamy:

To jest jakiś tekst


Zauważ, że znaczniki zamykamy w kolejności odwrotnej jak je otwieraliśmy. Czyli najpierw zamykamy znacznik, który został otwarty jako ostatni (w naszym przykładzie jest to: <u>), a na końcu zamykamy ten znacznik, który otworzyliśmy jako pierwszy (czyli <p>).

Dodatkowo wartości atrybutu style="..." odnoszące się do tego samego znacznika (w naszym przypadku jest to znacznik <span>), można połączyć wypisując je po kolei rozdzielone od siebie znakami średnika (w naszym przypadku są to wartości: "font-size: large; color: red"). Kolejność wpisywania zarówno wartości atrybutu jak i znaczników (otwierających) jest dowolna.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook