Przejdź do treści

HTML dla zielonych - HTML

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz wykaz najczęściej zadawanych pytań z tego rozdziału wraz ze zwięzłymi odpowiedziami i gotowymi do użycia przykładami kodu HTML. Aby sprawdzić bardziej szczegółowy opis, kliknij odnośnik "Zobacz więcej..." pod wybraną odpowiedzią.

Który edytor HTML wybrać: Pajączek, CoreEditor, Bluefish, Brackets, PSPad, gedit, Kate, Quanta Plus, SCREEM, Smultron?

Co to jest HTML i do czego służy?

HTML to skrót od Hypertext Markup Language - czyli Hipertekstowy Język Oznaczania. Jest to język komputerowy służący do tworzenia stron internetowych. Dokument HTML jest plikiem tekstowym, w którym wpisujemy wszystkie polecenia dotyczące formatowania tekstu, wstawiania grafiki i inne.

Zobacz więcej...

Jak edytować stronę w HTML?

Do edycji stron w języku HTML najlepiej użyć specjalnego edytora. Istnieje wiele darmowych i płatnych edytorów HTML dla różnych systemów operacyjnych: Windows, Linux, Mac OS X.

Zobacz więcej...

W jakim programie pisać kod HTML?

Do pisania kodu HTML najlepiej użyć dedykowanego edytora. Istnieje wiele darmowych i płatnych edytorów HTML dla różnych systemów operacyjnych. Na przykład: Pajączek, CoreEditor, Bluefish, Brackets, PSPad, gedit, Kate, Quanta Plus, SCREEM, Smultron.

Zobacz więcej...

Jaki edytor HTML?

Brackets to jeden z lepszych edytorów HTML. Posiada szereg wbudowanych funkcji przydatnych przy tworzeniu stron internetowych. Obsługuje instalowanie darmowych rozszerzeń, które mogą dodatkowo zwiększyć jego możliwości. Jest przy tym całkowicie darmowy i dostępny w wersjach dla każdego systemu operacyjnego.

Zobacz więcej...

Jak zmienić tekst na HTML?

Wiele edytorów tekstu - takich jak np. Microsoft Word, Open Office czy Libre Office - posiada możliwość przekształcenia dokumentu na kod HTML. W tym celu zwykle wystarczy skorzystać z menu: "Plik / Zapisz jako...", a następnie w oknie dialogowym w polu "Zapisz jako typ" wybrać wartość: "Strona sieci Web, przefiltrowana (*.htm;*.html)" lub odpowiednio: "Dokument HTML (Writer) (*.html)". Na koniec wystarczy kliknąć przycisk "Zapisz". Trzeba jednak pamiętać, że w ten sposób utworzone dokumenty HTML mogą długo się ładować i niepoprawnie wyświetlać się w niektórych przeglądarkach, a ponadto być trudne do późniejszej modyfikacji. Dlatego do tworzenia tego typu dokumentów zaleca się używać dedykowanych edytorów HTML.

Zobacz więcej...

Jak otworzyć plik HTML w Wordzie?

Edytory tekstu takie jak np. Microsoft Word, Open Office czy Libre Office pozwalają bezpośrednio otwierać do edycji pliki HTML. W tym celu wybierz menu: "Plik / Otwórz", a następnie odszukaj dokument *.html lub *.htm na dysku i kliknij przycisk "Otwórz". Pamiętaj jednak, że w ten sposób zmodyfikowany dokument HTML może się potem długo ładować i niepoprawnie wyświetlać w niektórych przeglądarkach. Dlatego do tworzenia tego typu dokumentów zaleca się używać dedykowanych edytorów HTML.

Zobacz więcej...

Jak wygląda typowy dokument HTML? Co to są podstrony?

Jaka jest struktura dokumentu HTML?

Dokument HTML składa się z sekcji nagłówkowej <head>...</head> i właściwego ciała dokumentu <body>...</body>. W nagłówku wpisujemy m.in. tytuł i opis strony. Natomiast w ciele dokumentu znajduje się tekst i inne elementy, które wyświetlą się w oknie przeglądarki.

Zobacz więcej...

Z jakich sekcji składa się dokument HTML?

Dokument HTML składa się z nagłówka <head>...</head> i ciała dokumentu <body>...</body>.

Zobacz więcej...

Jak ustawić polskie znaki w HTML?

Aby polskie znaki diakrytyczne poprawnie się wyświetlały, w sekcji nagłówkowej dokumentu HTML należy wstawić deklarację strony kodowej: <meta charset="utf-8">. Ponadto konieczne jest użycie odpowiedniego edytora HTML.

Zobacz więcej...

Jak zrobić podstrony w HTML?

Serwisy internetowe zwykle składają się z wielu podstron. Aby stworzyć podstronę, otwórz dowolny edytor HTML i utwórz w nim nowy plik - dokładnie w taki sam sposób, jak przy tworzeniu strony głównej serwisu. Następnie wprowadź w nim odpowiednią treść i zapisz plik na dysku z rozszerzeniem *.html albo *.htm.

Zobacz więcej...

Jak otworzyć plik HTML w przeglądarce?

Istnieją dwa sposoby otworzenia pliku HTML w przeglądarce internetowej. Pierwszym z nich jest użycie w przeglądarce internetowej odpowiedniego skrótu klawiszowego (w systemie Windows będzie to Ctrl+O), a następnie w oknie dialogowym odszukanie pliku na dysku i kliknięciu przycisku "Otwórz". Drugim sposobem jest odszukanie pliku HTML na dysku za pomocą wbudowanego w system operacyjny eksploratora plików, następnie dwukrotne kliknięcie jego nazwy - spowoduje to otworzenie pliku w domyślnej przeglądarce internetowej.

Zobacz więcej...

W jaki sposób wpisuje się tekst na stronach WWW? Jakie są zasady poprawnego wpisywania znaków interpunkcyjnych w tekście komputerowym?

Jak umieścić tekst na stronie internetowej?

Zwykły test wystarczy wpisać w ciele dokumentu HTML - tzn. wewnątrz sekcji <body>...</body> - przy użyciu dowolnego edytora HTML.

Zobacz więcej...

Jak dodać tekst do strony?

Aby dodać zwykły tekst do istniejącej strony internetowej, wystarczy otworzyć wybrany plik *.html w edytorze HTML. Następnie trzeba wyszukać miejsce w dokumencie, gdzie ma zostać dodany nowy tekst - powinno to być gdzieś wewnątrz sekcji <body>...</body>. Tekst można w tym miejscu po prostu wpisać z klawiatury albo wkleić ze schowka systemowego np. przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+V (pod systemem Windows). Na koniec można zapisać zmieniony plik *.html przy pomocy skrótu klawiaturowego: Ctrl+S.

Zobacz więcej...

Co to są znaczniki HTML?

Co to są znaczniki?

Znacznik jest to specjalny tekst umieszczony w nawiasach ostrych. Jest on częścią składni języka HTML i pozwala sterować wyglądem strony. Istnieją znaczniki otwierające i zamykające. Na początku znacznika zamykającego zawsze znajduje się znak ukośnika "/".

Zobacz więcej...

Do czego stosujemy znaczniki?

Znaczniki HTML stosujemy do formatowania tekstu oraz wstawiania dodatkowych elementów na stronie internetowej.

Zobacz więcej...

Jak wstawić znaki specjalne w HTML?

Ponieważ znaki: "<" (znak mniejszości) oraz ">" (znak większości) są zarezerwowane dla znaczników, nie powinny się one pojawić w normalnej treści strony. Jeżeli musimy ich użyć, należy wpisywać zamiast nich odpowiednio: &lt; oraz &gt;.

Zobacz więcej...

W jaki sposób przenieść tekst do następnej linijki w dokumencie HTML?

Jak zakończyć linię w HTML?

W języku HTML użycie klawisza Enter nie spowoduje, że tekst zostanie wyświetlony w nowej linijce. Aby to zrobić, należy użyć znacznika <br>.

Zobacz więcej...

Jak przejść do kolejnej linii w HTML?

Umieść znacznik <br> w miejscu, gdzie chcesz zakończyć linię tekstu.

Zobacz więcej...

Jak przenieść tekst na dół HTML?

Aby w języku HTML przenieść tekst o jedną linijkę na dół, wstaw przed nim znacznik <br>.

Zobacz więcej...

Jak zrobić tekst pod tekstem w HTML?

Aby ustawić dwie linijki tekstu jedna pod drugą, umieść pomiędzy nimi znacznik <br>.

Zobacz więcej...

W jaki sposób układać tekst na ekranie? Jak dodać nowy akapit? Jak wyśrodkować lub wyjustować tekst? Co to są atrybuty HTML?

Jak zrobić akapit w HTML?

W tym celu umieść tekst wewnątrz znacznika <p>...</p>.

Zobacz więcej...

Co to jest paragraf w HTML?

Paragraf to inna nazwa akapitu - czyli pewnego oddzielnego wizualnie i tematycznie fragmentu dłuższego tekstu. Tę nazwę stosuje się jednak raczej w stosunku do przepisów prawnych, a nie do zwykłego tekstu.

Zobacz więcej...

Jak wyśrodkować tekst?

Aby ułożyć tekst na środku, można dodać odpowiedni atrybut do znacznika akapitu: <p style="text-align: center">...</p>.

Zobacz więcej...

Jak wyjustować tekst w HTML?

Aby wyróżnać tekt do obu marginesów jednocześnie, należy dodać odpowiedni atrybut do znacznika akapitu: <p style="text-align: justify">...</p>.

Zobacz więcej...

Jak zrobić tekst po prawej stronie w HTML?

Aby wyrównać tekst do prawego marginesu, można dodać odpowiedni atrybut do znacznika akapitu: <p style="text-align: right">...</p>.

Zobacz więcej...

W jaki sposób pogrubić (wytłuścić) tekst na stronie WWW?

Jak zrobić pogrubiony tekst?

Aby wytłuścić tekst w języku HTML, wystarczy wpisać go wewnątrz znacznika <b>...</b>.

Zobacz więcej...

Jak zmienić grubość tekstu HTML?

Domyślnie tekst na stronie internetowej jest napisany zwykłą czcionką. Aby pogrubić fragment tekstu, wystarczy umieścić go wewnątrz znacznika <b>...</b>, dzięki czemu będzie się on lepiej wyróżniał wizualnie.

Zobacz więcej...

W jaki sposób pochylić tekst na stronie WWW (kursywa)?

Jak zrobić pochyloną czcionkę?

Aby w języku HTML napisać tekst kursywą - czyli pismem pochylonym - wystarczy wpisać go wewnątrz znacznika <i>...</i>.

Zobacz więcej...

Jak pochylić tekst w HTML?

Domyślnie tekst na stronie internetowej jest napisany zwykłą czcionką. Aby pochylić fragment tekstu, wystarczy umieścić go wewnątrz znacznika <i>...</i>. W ten sposób często oznacza się np. termin techniczny, idiom z innego języka albo fragment wtrąconego tekstu.

Zobacz więcej...

W jaki sposób podkreślić tekst na stronie WWW?

Jak zrobić podkreślony tekst?

Aby podkreślić tekst w języku HTML, wystarczy wpisać go wewnątrz znacznika <u>...</u>.

Zobacz więcej...

Jak dodać podkreślenie HTML?

Domyślnie tekst na stronie internetowej jest napisany zwykłą czcionką. Aby podkreślić fragment tekstu, wystarczy umieścić go wewnątrz znacznika <u>...</u>. W ten sposób często oznacza się nieartykułowany tekst albo błąd ortograficzny.

Zobacz więcej...

W jaki sposób zmienić rozmiar czcionki na stronie WWW?

Jak zmienić rozmiar czcionki HTML?

W tym celu należy objąć tekst znacznikiem z przypisanym atrybutem o odpowiedniej wartości: <span style="font-size: xx-small">...</span> (najmniejsza czcionka), <span style="font-size: x-small">...</span> (bardzo mała czcionka), <span style="font-size: small">...</span> (mała czcionka), <span style="font-size: medium">...</span> (średnia czcionka), <span style="font-size: large">...</span> (duża czcionka), <span style="font-size: x-large">...</span> (bardzo duża czcionka), <span style="font-size: xx-large">...</span> (największa czcionka).

Zobacz więcej...

Jak zmniejszyć rozmiar czcionki HTML?

Zwykły tekst na stronie wyświetla się w domyślnym rozmiarze czcionki. Aby go pomniejszyć, trzeba objąć go znacznikiem z przypisanym atrybutem o odpowiedniej wartości: <span style="font-size: x-small">...</span> albo jeśli chcemy bardzo pomniejszyć tekst: <span style="font-size: xx-small">...</span>.

Zobacz więcej...

W jaki sposób zmienić kolor czcionki na stronie WWW?

Jak zmienić kolor czcionki w HTML?

W tym celu należy objąć tekst znacznikiem z przypisanym atrybutem o odpowiedniej wartości: <span style="color: black">...</span> (czarny), <span style="color: white">...</span> (biały), <span style="color: silver">...</span> (srebrny), <span style="color: gray">...</span> (szary), <span style="color: maroon">...</span> (kasztanowy), <span style="color: red">...</span> (czerwony), <span style="color: purple">...</span> (purpurowy), <span style="color: fuchsia">...</span> (fuksja), <span style="color: green">...</span> (zielony), <span style="color: lime">...</span> (limonowy), <span style="color: olive">...</span> (oliwkowy), <span style="color: yellow">...</span> (żółty), <span style="color: navy">...</span> (granatowy), <span style="color: blue">...</span> (niebieski), <span style="color: teal">...</span> (zielonomodry), <span style="color: aqua">...</span> (akwamaryna).

Zobacz więcej...

Jak używać kolorów w HTML?

Jednym z najczęstszych sposobów, jak używamy kolorów na stronach internetowych, jest zmiana barwy tekstu. Domyślnie każdy tekst będzie napisany zwykle kolorem czarnym albo ewentualnie białym - w przypadku ustawienia ciemnego motywu w systemie operacyjnym bądź przeglądarce internetowej. Aby zmienić kolor tekstu na inny, wystarczy objąć go znacznikiem z przypisanym atrybutem o odpowiedniej wartości. Na przykład: <span style="color: red">...</span> zmieni kolor tekstu na czerwony.

Zobacz więcej...

W jaki sposób zmienić rodzaj czcionki na stronie WWW?

Jakie są rodzaje czcionek?

Najpopularniejsze rodzaje czcionek to: 'Times New Roman', Arial, 'Courier New', Verdana, Tahoma, 'Trebuchet MS', Georgia, Helvetica.

Zobacz więcej...

Jak zmienić rodzaj czcionki w HTML?

W tym celu należy objąć tekst znacznikiem z przypisanym atrybutem o odpowiedniej wartości - np.: <span style="font-family: Arial">...</span>, <span style="font-family: 'Courier New'">...</span>, <span style="font-family: 'Times New Roman'">...</span>, <span style="font-family: Verdana">...</span>.

Zobacz więcej...

W jaki sposób zmienić wygląd tekstu na stronie WWW?

Jak pogrubić i pochylić tekst w HTML?

W tym celu wybrany fragment tekstu należy objąć jednoczenie znacznikiem pogrubienia i pochylenia: <b><i>...</i></b>. Trzeba przy tym pamiętać, że znaczniki zamykamy zawsze w odwrotnej kolejności, niż były otwierane!

Zobacz więcej...

Jak zmienić rozmiar i kolor czcionki?

W tym celu należy objąć tekst znacznikiem z przypisanym atrybutem o odpowiednich wartościach. Na przykład: <span style="font-size: large; color: red">...</span> ustawi bardzo dużą wielkość czcionki i czerwony kolor tekstu.

Zobacz więcej...

W jaki sposób zmienić kolor tła oraz kolor tekstu na stronie WWW?

Jak zmienić kolor tła i tekstu w HTML?

Aby zmienić domyślny kolor tła oraz tekstu na całej stronie, najlepiej do znacznika właściwego ciała dokumentu dodać atrybut o odpowiednich wartościach. Na przykład: <body style="background-color: black; color: white">...</body> ustawi czarny kolor tła i biały kolor tekstu. Należy jednak przy tym pamiętać, że w pliku *.html może się znajdować tylko jeden znacznik ciała dokumentu. Zatem odpowiedni atrybut dodajemy do już istniejącego znacznika, a nie wstawiamy nowego!

Zobacz więcej...

Jak zrobić żółte tło w HTML?

Kolor tła na stronie internetowej zawsze powinno się ustawiać wraz z odpowiednio kontrastującą barwą tekstu. W przeciwnym razie użytkownik może zmienić domyślny kolor tekstu w swojej przeglądarce internetowej i wtedy mógłby stać się on nieczytelny (np. biały tekst na żółtym tle). Aby ustawić żółte tło i czarny tekst na całej stronie, najlepiej do znacznika właściwego ciała dokumentu dodać atrybut o odpowiednich wartościach: <body style="background-color: yellow; color: black">...</body>. Należy jednak przy tym pamiętać, że w pliku *.html może się znajdować tylko jeden znacznik ciała dokumentu. Zatem odpowiedni atrybut dodajemy do już istniejącego znacznika, a nie wstawiamy nowego!

Zobacz więcej...

W jaki sposób wstawić obrazek (grafikę, zdjęcie) na stronę WWW?

Jak wstawić obrazek w HTML?

Na przykład jeśli plik nazywa się "obrazek.jpg" i znajduje się w tym samym katalogu na dysku komputera co dokument *.html, w którym chcemy wstawić zdjęcie, można się posłużyć następującym znacznikiem: <img src="obrazek.jpg" alt="Tu wpisz krótki opis obrazka">. Tekst "Tu wpisz krótki opis obrazka" normalnie nie pojawi się na stronie, ale zaleca się go nie pomijać. Może on zostać pokazany, jeśli z jakiegoś powodu przeglądarka nie będzie mogła wyświetlić zdjęcia. Jest również przydatny osobom niewidomym, które korzystają ze stron internetowych zwykle za pomocą specjalnych syntezatorów mowy.

Zobacz więcej...

Dlaczego nie wyświetla mi się obrazek w HTML?

Najczęstszym powodem niewyświetlania się zdjęć wstawionych na stronie internetowej są błędy literowe w nazwach plików obrazków albo niepoprawnie skonstruowana ścieżka dostępu. Innym powodem może być pominięcie rozszerzenia nazwy pliku. Mimo iż w niektórych systemach operacyjnych (np. Windows) rozszerzenia nazw plików mogą być ukrywane, podczas wstawiania obrazka na stronie internetowej zawsze trzeba go podać. Przyczyną niewyświetlania się zdjęć może być również użycie niedozwolonych znaków w nazwie pliku - np. polskich znaków diakrytycznych albo znaku spacji. Zaleca się także nie używać wielkich liter.

Zobacz więcej...

W jaki sposób określić ustawienie obrazka (grafiki, zdjęcia) na stronie WWW?

Jak przesunąć obrazek w lewo HTML?

Aby ustawić obrazek po lewej stronie tekstu, należy dodać do jego znacznika atrybut o odpowiedniej wartości: <img src="obrazek.jpg" alt="Tu wpisz krótki opis obrazka" style="float: left">.

Zobacz więcej...

Jak wstawić zdjęcie po prawej stronie w HTML?

Aby w języku HTML ustawić obrazek po prawej stronie tekstu, należy dodać do jego znacznika atrybut o odpowiedniej wartości: <img src="obrazek.jpg" alt="Tu wpisz krótki opis obrazka" style="float: right">.

Zobacz więcej...

W jaki sposób ustawić obrazek (grafikę, zdjęcie) lub inne elementy na środku ekranu (wyśrodkowanie, centrowanie)?

Jak wycentrować zdjęcie HTML?

Najłatwiejszym sposobem umieszczenia obrazka na środku strony jest wstawienie go wewnątrz znacznika z ustawionym atrybutem o odpowiedniej wartości: <div style="text-align: center"><img src="obrazek.jpg" alt="Tu wpisz krótki opis obrazka"></div>.

Zobacz więcej...

Jak wyśrodkować obraz i tekst HTML?

W tym celu zarówno obrazek jak i tekst można umieścić wewnątrz znacznika z ustawionym atrybutem o odpowiedniej wartości: <div style="text-align: center"><img src="obrazek.jpg" alt="Tu wpisz krótki opis obrazka"><br> Tu wpisz podpis zdjęcia</div>. Pomiędzy obrazkiem a tekstem dobrze jest umieścić znacznik końca linii. W przeciwnym razie jeśli zdjęcie będzie za wąskie, pierwsza linijka tekstu może się wyświetlić obok obrazka, a nie pod nim.

Zobacz więcej...

Do czego służą odsyłacze (hiperłącza, linki, odnośniki hipertekstowe)?

Jak nazywa się internetowy odsyłacz?

Odsyłacz internetowy to inaczej hiperłącze, odnośnik hipertekstowy bądź po prostu mniej formalnie: link. Po kliknięciu w niego następuje automatyczne przejście do nowej strony, na którą wskazuje.

Zobacz więcej...

Jak zrobić odsyłacz do podstrony HTML?

Na przykład jeśli plik z dokumentem podstrony nazywa się "kontakt.html" i znajduje się w tym samym katalogu na dysku komputera co dokument *.html, w którym chcemy wstawić do niego odsyłacz, można się posłużyć następującym znacznikiem: <a href="kontakt.html">...</a>.

Zobacz więcej...

Dlaczego odsyłacz nie działa?

Najczęstszym powodem niedziałającego odsyłacza na stronie internetowej są błędy literowe w nazwie pliku podstrony odnośnika albo niepoprawnie skonstruowana ścieżka dostępu [zobacz: Wstawienie obrazka]. Innym powodem może być pominięcie rozszerzenia nazwy pliku *.html albo *.htm. Mimo iż w niektórych systemach operacyjnych (np. Windows) rozszerzenia nazw plików mogą być ukrywane, podczas wstawiania odsyłacza do podstrony zawsze trzeba go podać. Przyczyną niewyświetlania się właściwej strony po kliknięciu w odsyłacz może być również użycie niedozwolonych znaków w nazwie pliku podstrony - np. polskich znaków diakrytycznych albo znaku spacji. Zaleca się także nie używać wielkich liter. Natomiast jeśli odsyłacz w ogóle się nie klika, powodem może być błąd literowy w nazwie znacznika albo atrybutu - poprawnie powinno być np.: <a href="podstrona.html">...</a>.

Zobacz więcej...

Jak wstawić link (odsyłacz, hiperłącze, odnośnik hipertekstowy) na stronie WWW?

Jak zrobić odsyłacz do strony internetowej?

Na przykład aby wstawić łącze do wyszukiwarki Google, należy się posłużyć następującym kodem: <a href="https://www.google.pl/">Przejdź do Google</a>.

Zobacz więcej...

Dlaczego odsyłacz internetowy nie działa?

Prawdopodobnie na początku adresu strony w odsyłaczu brakuje "https://" albo "http://". Prawidłowo powinno to wyglądać np. tak: <a href="https://www.google.pl/">Przejdź do Google</a>. Rzadszą przyczyną może być użycie "https://" podczas gdy strona z odsyłacza obsługuje tylko "http://". Ten pierwszy rodzaj jest bezpieczniejszy dla użytkownika, ponieważ zapewnia szyfrowane połączenie, ale jeśli nie działa, trzeba użyć drugiego typu.

Zobacz więcej...

Jak otworzyć link w nowej karcie HTML?

W tym celu trzeba dodać specjalny atrybut do znacznika odsyłacza: <a target="_blank" href="https://www.google.pl/">Otwórz Google w nowym oknie</a>.

Zobacz więcej...

Jak wstawić adres e-mail na stronie WWW?

Jak wstawić adres e-mail w HTML?

W tym celu trzeba umieścić na stronie znacznik odsyłacza z atrybutem, w którym będzie się znajdował adres poczty e-mail poprzedzony przez "mailto:". Na przykład jeśli chcemy wstawić odnośnik do adresu "jan.kowalski@example.com", należy się posłużyć następującym kodem: <a href="mailto:jan.kowalski@example.com">...</a>.

Zobacz więcej...

Dlaczego odsyłacz e-mail nie działa?

Zwykle powodem jest brak tekstu "mailto:" przed adresem pocztowym w odnośniku. Poprawnie powinno być np.: <a href="mailto:jan.kowalski@example.com">...</a>.

Zobacz więcej...

W jaki sposób wstawić na stronie WWW odnośnik (link, hiperłącze, odsyłacz hipertekstowy) obrazkowy (graficzny), czyli klikalny przycisk?

Jak zrobić, aby obrazek był linkiem?

Najłatwiejszym sposobem umieszczenia odsyłacza obrazkowego na stronie jest wstawienie obrazka wewnątrz znacznika odsyłacza. Odnośniki obrazkowe można tworzyć dla wszystkich typów odsyłaczy: do podstrony, do adresu internetowego i pocztowych. Na przykład jeśli plik zdjęcia nazywa się "obrazek.jpg" i znajduje się w tym samym katalogu na dysku komputera co dokument *.html, w którym chcemy wstawić odsyłacz obrazkowy, można się posłużyć odpowiednio następującymi znacznikami: <a href="podstrona.html"><img src="obrazek.jpg" alt="Przejdź do podstrony" style="border: 0"></a> (odsyłacz do podstrony), <a href="https://www.google.pl/"><img src="obrazek.jpg" alt="Przejdź do Google" style="border: 0"></a> (odsyłacz do adresu internetowego), <a href="mailto:kontakt@example.com"><img src="obrazek.jpg" alt="Skontaktuj się" style="border: 0"></a> (odsyłacz pocztowy).

Zobacz więcej...

Jak dodać hiperłącze do zdjęcia?

Hiperłącze to inaczej odsyłacz, odnośnik lub po prostu link hipertekstowy. Wewnątrz hiperłącza możemy umieścić nie tylko zwykły tekst, ale również zdjęcie, a nawet jednocześnie zdjęcie np. z jego podpisem tekstowym. Dzięki temu odsyłacz zadziała bez względu na to, czy użytkownik kliknie bezpośrednio w zdjęcie czy może w jego podpis. Na przykład: <a href="duze-zdjecie.jpg"><img src="male-zdjecie.jpg" alt="Zobacz duże zdjęcie" style="border: 0"><br> Tu wpisz podpis zdjęcia</a>.

Zobacz więcej...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook