Przejdź do treści

HTML / HTML dla zielonych

Wyśrodkowanie obrazka

W jaki sposób ustawić obrazek (grafikę, zdjęcie) lub inne elementy na środku ekranu (wyśrodkowanie, centrowanie)?

<div style="text-align: center"><img src="Tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka" alt="Tu podaj tekst alternatywny"></div>
gdzie zamiast: "Tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka" należy podać lokalizację na dysku, gdzie znajduje się żądany obrazek, a w miejsce "Tu podaj tekst alternatywny" wpisuje się krótką informację, która pojawi się w przypadku, kiedy obrazek nie zostanie wyświetlony.

Polecenie pozwala wyśrodkować obrazek, czyli ustawić go na środku ekranu.

Dla zainteresowanych
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych możliwości przy wstawianiu obrazków na stronach internetowych, zobacz rozdział: Multimedia / Obrazek.

Przykład:

Wyśrodkowany obrazek

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook