Przejdź do treści

HTML dla zielonych - HTML

Pozioma linia

Jak dodać na stronie WWW poziomą linię?

<hr>

Pozwala wstawić na stronie poziomą linię (ang. horizontal rule), za pomocą której np. można rozdzielić sąsiednie grupy akapitów wyraźnie różniące się między sobą tematycznie.

UWAGA!
Znacznik <hr> nie posiada w języku HTML znacznika zamykającego!

Przykład <hr>

<p>Akapit...</p>
<p>Akapit...</p>
<hr>
<p>Akapit...</p>
<p>Akapit...</p>

Pytania i odpowiedzi

Jak napisać poziomą linię w HTML?

W celu dodania poziomej linii na stronie WWW należy posłużyć się znacznikiem <hr>.

Jak zrobić kreskę na stronie HTML?

Dzięki użyciu znacznika <hr> możemy wstawić poziomą linię i w ten sposób oddzielić od siebie różne grupy akapitów w ramach tej samej sekcji artykułu.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook