Przejdź do treści

HTML / HTML dla zielonych

Wpisywanie tekstu

W jaki sposób wpisuje się tekst na stronach WWW? Jakie są zasady poprawnego wpisywania znaków interpunkcyjnych w tekście komputerowym?

Jeśli chcemy umieścić na stronie WWW zwykły tekst, możemy wpisać go bezpośrednio z klawiatury - w miejsce właściwej treści dokumentu (patrz: Ramy dokumentu). Nie trzeba przy tym stosować żadnych dodatkowych poleceń. Należy jednak pamiętać, że przeglądarka internetowa automatycznie zawinie wszystkie wiersze, dlatego w edytorze HTML tekst możemy wpisywać dowolnie, np. po wpisaniu:

To jest zwykły tekst...
To jest zwykły tekst...
To jest zwykły tekst...
To jest zwykły tekst...

Na ekranie otrzymamy:

To jest zwykły tekst... To jest zwykły tekst... To jest zwykły tekst...

W edytorze możemy zakończyć linię (klawisz Enter) w dowolnym miejscu - tam gdzie będzie nam wygodnie. Nie należy również przedzielać wyrazów z jednej linii do drugiej za pomocą myślnika:

To jest zwykły tekst... To jest zwykły tekst... To jest zwy-
kły tekst...

Zaznaczony wyraz powinniśmy wpisać normalnie. Przeglądarka sama ustawi go w odpowiedniej linii.


Na koniec kilka praktycznych porad, które początkowo łatwo zbagatelizować, ale uwierz mi - naprawdę okazują się niezwykle przydatne:

 • Dbaj o poprawność ortograficzną i stylistyczną tekstu! O ile błędy literowe mogą się zdarzyć każdemu, to rażące błędy ortograficzne, popełniane zbyt często, odstraszają potencjalnych czytelników. Jeśli masz kłopoty z ortografią (jak większość Polaków :-), sprawdzaj tekst w słowniku komputerowym (np. w Wordzie). Wiele edytorów HTML ma własny słownik.
 • Używaj znaków interpunkcyjnych, a zwłaszcza przecinków! Jeśli nie będziesz ich używać, tekst który napiszesz, może okazać się zupełnie niezrozumiały dla czytającego. Przypominam, że przecinki stawiamy pomiędzy zdaniami prostymi, wchodzącym w skład dłuższego zdania złożonego (zdanie złożone zawiera kilka czasowników, czyli słów odpowiadających na pytanie: "co robi?"). Stawia się je prawie zawsze przed: "że", "" (wyjątki: "..., chyba że...", "..., dlatego że...", "..., (po)mimo że/iż..."), a najczęścsiej również przed: "a", "ale", "lecz", "aby", "żeby", "ponieważ", "bo", jak również przed wyrażeniami zawierającymi "który" (np.: "z którym", "w którym", "po którym", "wewnątrz którego" itd.). Nie stawiamy przecinków przed ani za spójnikami: "i", "oraz", "lub", "albo", "bądź", "ani", "czy" (jeśli pełni rolę spójnika).

  Kropki używamy - poza zakończeniem zdania - również po skrótach (np.: "prof.", "inż."). Wyjątkiem są skróty, kończące się na ostatnią literę pełnego wyrazu (np.: "mgr", "nr", ale "dyr."). Ponadto często stosuje się nawiasy dla przedstawienia jakiejś uwagi pobocznej (w ich miejsce można również użyć myślników).
 • Oddzielaj nowymi akapitami fragmenty tekstu, które nieco różnią się od siebie tematycznie. Bardzo długi "czysty" tekst niezbyt wygodnie się czyta.

Nie musisz od razu stać się literatem... chyba że piszesz stronę literacką ;-) Nie chodzi mi o to, aby teksty na Twojej stronie były wprost idealne pod względem gramatycznym i ortograficznym. Nie popadajmy w paranoję. To jest kurs HTML, a nie nauka poprawnej polszczyzny. Z pewnością również w tym serwisie znajdziesz błędy - wybaczcie, nie jestem polonistą. Jak głosi słynny cytat: Mylić się jest rzeczą ludzką... i nic co ludzkie nie jest mi obce (co, nie wiesz kto to powiedział... ja też nie :-), jednak przydatne może okazać się chociaż minimum wiedzy przedstawione tutaj. Ważne, aby Twoja strona nie odstraszała internautów poprzez niepotrzebne błędy, których przecież można bardzo łatwo uniknąć.

Jeśli napiszesz swoją stronę internetową "byle jak", może to sugerować, że również informacje na niej zawarte nie są wiarygodne!


To wszystko była powtórka, lecz jest coś, czego najczęściej nie uczą w szkole, a co jest niezbędne przy pracy z tekstem komputerowym - są to zasady wpisywania znaków interpunkcyjnych:

 • Podstawowe znaki przestankowe: kropka ("."), przecinek (","), wykrzyknik ("!"), pytajnik ("?"), dwukropek (":"), średnik (";"), wielokropek ("..."). Przed tymi znakami nigdy nie stawiamy spacji! Spację stawiamy natomiast po nich.

  Wyjątek stanowi sytuacja, gdy bezpośrednio po sobie następuje kilka takich znaków - wtedy spację stawiamy tylko po ostatnim z nich.

  Drugi wyjątek stanowią krótkie kilkuwyrazowe skróty, w których każdy skrócony wyraz jest zakończony kropką - wtedy spację stawiamy tylko na końcu takiego skrótu (np.: "m.in." - między innymi, "Sp. z o.o." - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ale "100 tys. zł").

  Trzeci wyjątek stanowią daty, godziny i liczby - jeśli występuje wewnątrz nich kropka, przecinek lub dwukropek, nie stawiamy po nim spacji (np.: "15.07.1410 r.", "9:08", "12,5" - notacja polska, "12.5" - notacja angielska).

  Ponadto należy zauważyć, że pojedyncze kropki w wielokropku nie oddzielamy spacjami, a jeśli stanowi on koniec zdania, nie stawiamy dodatkowej kropki. Podobnie jeżeli na końcu zdania znajduje się skrót zakończony kropką, nie stawiamy już po nim drugiej kropki. Nie stawiamy spacji po wielokropku, jeśli rozpoczynamy od niego nowy fragment tekstu - dla wskazania kontynuacji jakiejś wcześniejszej wypowiedzi.

  Jeżeli chodzi o jednostki fizyczne, zawsze stawiamy przed nimi spację (nie dotyczy znaku procenta). Tuż po nich nie stawia się kropki, chyba że znajdują się na końcu zdania.

  Poprawnie: ...wyraz... wyraz. wyraz, wyraz! wyraz? wyraz: wyraz; wyraz... np.: tel./fax m.in. 15.07.1410 r., 9:08, 1 kg, 100%, itp.
  Niepoprawnie: ... wyraz ... wyraz , wyraz ! wyraz,wyraz wyraz :wyraz...wyraz ... wyraz. . . wyraz... . np. : tel. / fax m. in. 15. 07. 1410r. , 9: 08, 1 kg., 1kg, 100 %, itp..
 • Nawiasy i cudzysłowy. Treść znajdująca się w nawiasie nigdy nie powinna być od niego oddzielona spacjami (dotyczy to zarówno początku jak i końca)! Przed otwarciem nawiasu zawsze stawiamy spację. Zwykle stawiamy ją również po jego zamknięciu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której bezpośrednio po nawiasie występuje podstawowy znak przestankowy - wtedy nie stawiamy spacji między nimi. Wszystko to odnosi się również do cudzysłowu.

  Poprawnie: wyraz (treść) wyraz "treść" wyraz (treść), wyraz "treść"! wyraz - (...) - ("treść!") "treść" (itd.).
  Niepoprawnie: wyraz ( treść ) wyraz(treść)wyraz wyraz( treść) wyraz "treść" , wyraz "treść" ? -( ... )-"treść"( "treść! " ) (itd. ) .
 • Pauza (myślnik) - wpisujemy ją oddzielając z obu stron spacjami. Wyjątek stanowią łączniki wchodzące w skład złożonych wyrazów (np.: "biało-czerwony"), końcówki (np.: "PC-y"), nr telefonu, kody pocztowe itp. - wtedy nie rozdzielamy ich spacjami.

  Poprawnie: To jest - jak głoszą stare pisma - poprawnie. biało-czerwony 20-letni PC-y 99-999 e-mail
  Niepoprawnie: To jest- jak głoszą stare pisma-niepoprawnie. biało - czerwony, biało- czerwony, 20 - letni 99 - 999 e - mail
 • Operatory matematyczne ("+", "-", "*", "/" "=") piszemy najczęściej oddzielając je z obu stron spacjami. Wyjątek stanowią znaki minus i plus, które nie oznaczają działania matematycznego, lecz znak liczby - wtedy nie stawiamy po nich spacji. Ponadto nawias występujący w nazwach funkcji nie poprzedzamy spacją.

  Poprawnie: f(x, y) = -2x + 3y + 4
  Niepoprawnie: f (x,y)= - 2 x+ 3 y+4

Wiem, że uwagi tutaj przedstawione mogą niektórych trochę śmieszyć (szczególnie pierwsza część). Bądźcie tolerancyjni dla tych, którzy nie są tak doświadczeni. Przypomnijcie sobie, czy nigdy nie trafiliście na stronę WWW, na której wręcz roiło się od denerwujących błędów. Co wtedy można pomyśleć o takim serwisie? Mam nadzieję, że uczestnikom tego kursu nigdy to się nie przytrafi.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook